profil

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej od XVII i XVIII wieku

poleca 83% 474 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Już w XVI w. zaczęły uwidaczniać się słabości wewnętrzne państwa, które z biegiem czasu nasilały się coraz bardziej, prowadząc ostatecznie do upadku Rzeczpospolitej. XVII i XVIII wiek, był to niezwykle tragiczny okres w dziejach naszego państwa, które przez wiele wieków odgrywało ważną rolę w Europie. Datami granicznymi są:1572r.- śmierć Zygmunta Augusta(ostatni król z dynastii Jagiellonów) oraz 1795r.-Trzeci Rozbiór Polski. Wiek XVI przyniósł niemal zupełne zachwianie równowagi pomiędzy królem, a Sejmem. Niezaprzeczalnie bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym chaos w państwie stały się w 1573 r. artykuły henrykowskie, które pozwalały na wypowiedzenie posłuszeństwa królowi. Trudno pominąć jeszcze jeden aspekt, który odgrywał negatywną rolę w funkcjonowaniu państwa były to rokosze (zbrojne wystąpienie szlachty przeciw królowi pod hasłem obrony zagrożonych swobód; zebrana na rokosz szlachta zawiązywała konfederację) i konfederacje. W 1764 roku po rządach w Polsce dynastii saskiej Wettinów (August II Mocny, August III Sas) ostatnim królem Polski został wybrany Stanisław August Poniatowski. Polska w tym czasie była krajem zacofanym pod względem społecznym i ekonomicznym. Struktura władzy opierała się na słabych podstawach prawnych określonych przez ''sejm niemy'' w 1717r. Stanisław August Poniatowski próbował wprowadzić szereg reform w państwie, jego szczególną zasługą są zwłaszcza sfery kultury i oświaty. Próby reform zostały zahamowane przez zorganizowanie konfederacji barskiej, do której dopuścili magnaci przeciwni królowi.
Konsekwencją konfederacji był w 1772 pierwszy rozbiór Polski, którego dokonały Austria, Prusy i Rosja. Kolejną przyczyną upadku Państwa Polskiego było słabe zaplecze militarne, gdyż Polska posiadała 65 tys. armii, a w porównaniu z państwami rozbiorowymi było to bardzo mało gdyż największą armię posiadała Rosja, bo aż 350 tys. Brak radykalnych reform w państwie spowodował kryzys gospodarczy i skarbowy. Straty terytorialne poniesione w wojnach XVII-wiecznych i wpływ obcych mocarstw na politykę wewnętrzną państwa polskiego miały tragiczny wpływ na państwo polskie, które doprowadziło do 3 rozbiorów a tym samym do całkowitego usunięcia Rzeczpospolitej z mapy Europy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta