profil

Przemówienie na 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości.

poleca 82% 834 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Proszę o uwagę.
Mam zaszczyt powitać wszystkich na akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W XVIII w. Silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1795 przez 123 lata, aż do 1918 roku, kiedy to, 11 listopada, Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. W tedy powstała Druga Rzeczpospolita.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-1944 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest w całym kraju.
Teraz zapraszam wszystkich do obejrzenia inscenizacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości wykonaniu klasy................
Dziękuję za uwagę..

Podoba się? Tak Nie