profil

Młodzież a ideały.

poleca 85% 183 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Teraz jest tak dużo atrakcji, tyle dróg do wyboru, że młodzież często gubi się i wybiera taki styl życia, że później żałuje swojego wyboru, ale często wtedy nie ma już odwrotu. Może przydałby się, ktoś, kto nauczyłby nas poruszania się w tym okrutnym, zagmatwanym świecie, ktoś, kto pomógłby wybierać postawy i ideały. Uważam, że wiara pomaga człowiekowi znaleźć swoje ideały, autorytety, a tym samym przejść przez życie bez potknięć, ani pomyłek.
Według mnie młodzież powinna mieć swoje ideały, bo ludzie nieszukający autorytetów i niewyznaczający sobie życiowych celów nie są w stanie normalnie funkcjonować. Młodzież, która ma swoje ideały, dąży do jakichś celów, rozwija się, szuka właściwej drogi życia i osiąga sukcesy, natomiast pozbawiona ideałów, nie przynosi społeczeństwu żadnych korzyści.

Podoba się? Tak Nie