profil

Obserwacja metody badań społecznych.

poleca 84% 1093 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Obserwacja:

→ postrzeganie planowe( zakładamy kiedy, co i gdzie obserwujemy)
→postrzeganie celowe ( ukierunkowane, zamierzone i systematyczne obserwowanie
Badanego procesu zjawiska)

Cechy obserwacji jako metody badawczej:
a) premedytacja- w celu rozwiązania ściśle określonego zadania(sform. jasno i szczeg. )
b) planowość- metoda stosowana jest wg. planu który odp. celowi
c) celowość- obserwator skupia się tylko na tym co go interesuje
d) kreatywność- obserwator dokonuje selekcji spostrzeżeń
e) systematyczność- obserwacja powinna trwać ciągle i być przeprowadzona wg. określonego systemu

Rodzaje obserwacji:
a) bezpośrednia- bezpośrednio uczestniczymy w całym procesie badania
b) pośrednia- nie uczestniczymy w gr. badanych ale obserwujemy co się tam dzieje
c) kontrolowana- przewiduje punkt po punkcie co będzie się działo
d) niekontrolowana- luźniejsza
e) jawna- inf. badanych że będą badani
f) ukryta- badani nie wiedzą że są badani
g) naiwna-powierzchowna i niesystematyczna
h) systematyczna
i) naukowa

OBSERWACJA NAIWNA

HIPOTEZY

OBSERW. SYSTEMATYCZNA
(lub naukowa)

OBSERW. SKATEGORYZOWANA OBSERW. NIESKATEGORYZOWANA


Z wysokim stopniem uczestnictwa z ograniczonym z wysokim z ograniczeniem


jawna ukryta jawna ukryta jawna ukryta


Zalety i wady obserwacji:
I. Wady:
a) utrata dystansu
b) pole obserw. Zawężone do grupy
c) nie można dostrzec bezpośr. relacji z członkami gr.
d) niewiadomo czy badani Zach. się naturalnie
II. Zalety:
??????(tu na kserze ucięło tekst)
a) wiarygodny
b) życzliwy
c) godny zaufania
d) cierpliwy

OBSERWACJA PRAWIE ZAWSZE TOWARZYSZY EKSPERYMENTOWI!!!!

Typy badań terenowych:
a) etnologiczne- uczestniczymy w codziennym życiu interesują nas zbiorowości
b) socjologiczne- uwzględnia się w nich dane ilościowe
c) socjopsychologiczne- celem jest zebranie materiałów dot. Określonych stanów świadomości u badanych

Przygotowanie badań terenowych:
a) wstępne planowanie zamierzeń badawczych
b) zwiad terenowy- zebranie danych umożliwiających ogólną charakterystykę zbiorowości, nawiązanie pierwszych nieformalnych kontaktów
c) opracowanie programu badań
d) sprawdzenie metod badawczych
e) realizacja badań
f) analiza i opracowanie zebranych materiałów
g) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań

Zachowanie badającego (w badaniach terenowych):
a) pełny i wyłączny uczestnik (stara się uczestniczyć w życiu badanych)
b) uczestnik-obserwator bierze udział w życiu badanych, ale inf. Że jest badaczem i będzie obserwował
c) obserwator-uczestnik uwaga skupiona na badaniu , jest sprawozdawcą
d) wyłączony obserwator

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy