profil

Ściąga ze skrótów (T.I.)

poleca 85% 882 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

 HDD- Hard Disk Drive – dysk twardy
 FDD- Floppy Disk Drive – stacja dyskietek
 CD-ROM- Compact Disk Read Only Memory – najbardziej popularne medium do zapisywania danych
 CD- Compact Disk – płyta kompaktowa
 CD-RW- Compact Disk- ReWritable – płyta kompaktowa z możliwością wielokrotnego nagrywania
 DVD- Digital Versatile Disk – cyfrowy dysk ogólnego przeznaczenia
 Combo- combined – urządzenie łączące ze sobą różne funkcje, np. TV z video
 BIOS- Basic Input/ Output System – podstawowe procedury wejścia/ wyjścia
 ROM- Read Only Memory – pamięć tylko do odczytu
 MODEM- Modulator- DEModulator – urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe)
 CPU- Central Processing Unit – centralna jednostka przetwarzania
 Processor- processor – urządzenie cyfrowe potrafiące pobierać dane z pamięci, interpretować je i wykonywać rozkazy
 UPS- Uninterruptible Power System – zasilacz bezprzerwowy, awaryjny
 LCD- Liquid Crystal Display- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 CRT- Cathode Ray Tube – monitor kineskopowy; Parametry: rozdzielczość, plamka, częstotliwość odświeżania
Magistrale
 PCI- Peripheral Component Interconnet – sloty do kart rozszerzeń
 AGP- Accelerated Graphics Port – sloty do karty graficznej
 PORT- złącze w komputerze
 PS/2- (port) klawiatura, myszka
 USB- Universal Serial Bus – uniwersalna magistrala szeregowa
 BIT [b] – najmniejsza jednostka informacji; wartość 0 lub 1
 BAJT [B] – składa się z 8 bitów, najmniejsza adresowalna jednostka pamięci komputerowej
 dpi- dots per inch – liczba plamek przypadająca na cal długości; rozdzielczość
 bps- bit per second – prędkość transferu danych
 1 b –
1B – 1024 bitów
1KB – 1024 B
1MB – 1024KB
1GB – 1024MB
1TB – 1024GB

strona tekstu A4=2000znaków=niecałe 2KB
524 strony tekstu A4=1MB
536870,9 stron tekstu A4= 1GB
10111011-8bitów-tyle potrzeba do zapisania jednego znaku
1MB=1024KB=1024*1024B=1048576B
1GB=1024MB=1024*1024*1024B=1073741824B

 Copyright  - zezwala się na kopiowanie wiernych kopii niniejszego dokumentu licencyjnego, jednak bez prawa wprowadzania zmian
 Powszechna Licencja Publiczna- GNU – General Public License- GPL
 IrDA- Infrared Data Association – system bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych z wykorzystaniem podczerwieni
 DVI- Digital Video Interface – standardowe złącza pomiędzy kartą graficzną a monitorem komputera
 SQL- Structured Query Language – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz umieszczania i pobierania danych z baz danych
 MySQL- jest najpopularniejszym darmowym systemem obsługi baz danych
 PHP- Hypertext Processor – skryptowy język programowania, służący przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron www

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty