profil

Starożytność

poleca 85% 120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Starożytność – okres historyczny stosowany przeważnie dla historii Europy i Bliskiego Wschodu. Obejmuje czasy od około 5000 lat p.n.e. – 4000 lat p.n.e. do pierwszych wieków naszej ery. Najczęściej spotykaną datą końca starożytności jest rok 476 – upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego.

Okres następujący po starożytności nazywany jest średniowieczem.

KONIEC STAROŻYTNOŚCI


Spotykane daty końca starożytności (najpopularniejsze zostały wytłuszczone):

* 31 p.n.e. - bitwa pod Akcjum
* 293 - reformy cesarza rzymskiego Dioklecjana
* 313 - edykt mediolański, dający w cesarstwie rzymskim równouprawnienie chrześcijanom
* 324 - opanowanie przez Konstantyna całego cesarstwa
* 330 - przeniesienie stolicy cesarstwa rzymskiego do Konstantynopola
* około 370 - pojawienie się Hunów w Europie
* 378 - zwycięstwo Wizygotów nad Rzymianami pod Adrianopolem
* 382 - przymierze Teodozjusza z Gotami
* 392 - Teodozjusz zakazuje kultów pogańskich
* 395 - ostateczny podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie
* 410 - Wizygoci zdobywają Rzym
* 476 - wódz germański Odoaker pozbawia władzy Romulusa Augustulusa. Upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego
* 481 - objęcie władzy przez Chlodwiga
* 486 - zwycięstwo władcy Franków Chlodwiga nad Syagriuszem
* 496 - chrzest Chlodwiga
* 527 - objęcie władzy w Konstantynopolu przez Justyniana Wielkiego
* 529 - zamknięcie Akademii platońskiej w Atenach na polecenie Justyniana i utworzenie pierwszego klasztoru na Monte Casino przez Benedykta z Nursji
* 565 - śmierć Justyniana
* 568 - wkroczenie Longobardów do Italii
* 590 - początek pontyfikatu Grzegorza Wielkiego
* 602 - \"rewolucja\" Fokasa w Konstantynopolu
* 610 - 641 - panowanie cesarza Herakliusza w cesarstwie wschodnim (przegrana w bitwie nad rzeką Jarmuk w 636)
* 622 - ucieczka Mahometa z Mekki
* 687 - zwycięstwo Pepina z Heristalu i połączenie Austrazji i Neustrii
* 732 - powstrzymanie pod Poitiers Arabów przez Karola Młota
* 751 - objęcie tronu frankijskiego przez Pepina Małego
* 768 - objęcie rządów przez Karola Wielkiego
* 800 - koronacja Karola Wielkiego na cesarza,
* 962 - koronacja cesarska Ottona I

WYNALAZKI STAROŻYTNOŚCI

W starożytności cywilizacja poczyniła znaczne postępy. Rozwinęły się:

* rolnictwo
* hodowla
* ceramika
* obróbka żelaza
* filozofia
* technika
* matematyka
* fizyka
* astronomia
* technika wojenna
* jedwab
* porcelana
* kompas

Ukształtowały się podstawy europejskiej kultury. Powstało chrześcijaństwo. W ciągu ponad czterech tysięcy lat powstały i upadły liczne państwa i kultury, m.in.: Sumer, Babilonia, Asyria, Egipt, Persja, Grecja, Rzym.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata