profil

Kłopoty z inżynierią genetyczną

poleca 85% 263 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Coraz częściej spotykamy się z kłopotami z inżynierią genetyczną. Ale czy wiemy, co to takiego?
Otóż inżynieria genetyczna jest to termin określający metody genetyczne umożliwiające łączenie poza komórką fragmentów DNA, pochodzących z różnych organizmów i następnie wprowadzenia ich do innych komórek i organizmów. Inżynieria genetyczna zajmuje się też między innymi klonowaniem, czyli otrzymywaniem osobników zawierających identyczną informację genetyczną. Na poziomie komórkowym pozwala na rekombinację w dużo większym zakresie i z dużo większą częstotliwością niż w naturze. Jest stosowana między innymi do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych, które znalazły duże zastosowanie w medycynie. Potrzebne są do leczenia i lokalizacji nowotworów, wykrywania antygenów HLA przy doborze dawców przeszczepów oraz wykrywania antygenów w diagnostyce chorób zakaźnych. Metody inżynierii genetycznej mają także zastosowanie przy wprowadzaniu obcych genów do całych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Stwarza to nowe możliwości w hodowli roślin i zwierząt. Od momentu poznania sposobu działania genów, uczonym kusząca wydała się możliwość tworzenia nowych organizmów. Taka możliwość stała się realna już na początku lat siedemdziesiątych wraz z odkryciem kilku enzymów. Pozwalają one na precyzyjne wycięcie wybranego fragmentu DNA jednego organizmu i równie precyzyjne włączenie go do DNA innego organizmu. Inżynieria genetyczna umożliwia też prowadzenie badań podstawowych ważnych w medycynie i biologii. Drobnoustroje odegrały istotną rolę w jej rozwoju. Głównym jej celem jest zmiana kodu genetycznego zwierząt w celu wyeliminowania różnych jego wad powodujących choroby dziedziczne albo uzyskania jakiegoś korzystnego efektu. Jak dotychczas najszersze zastosowania inżynieria genetyczna znalazła w produkcji leków. Jeśli naukowcom uda się zidentyfikować gen odpowiedzialny za produkcję określonej substancji, mogą go wszczepić bakteriom. Ponieważ rozmnażają się one błyskawicznie, wkrótce zaczynają wytwarzać ogromne ilości owej substancji. W tym celu szczególnie często używa się E. coli. Tym sposobem wytwarzana jest insulina do leczenia cukrzycy, hormon wzrostu dla dzieci z zaburzeniami wzrastania czy interferon (lek stosowany w zakażeniach wirusowych). Najwięcej kłopotów genetycznych jest z klonowaniem. Rośliny i zwierzęta można klonować. Natomiast klonowanie ludzi jest zabronione, ponieważ nie jest zgodne to z religią i nasza wiarą. Dzięki inżynierii genetycznej powstaje wiele nowych organizmów.
Inżynieria genetyczna jest bardzo potrzebną i ciekawą dziedzina nauki. Szkoda tylko, że jest tak mało znana.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata