profil

Świat jakich ważnych dla ciebie wartości odnajdujesz w utworach literackich ?

poleca 82% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Człowiek musi sam określić co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich ważnych dla ciebie wartości odnajdujesz w utworach literackich ?

Każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest dobry, czy zły kieruje się w swym postępowaniu pewną logiką. Nie ważne, czy chce zdobyć jak największą fortunę lub wiedzę, czy po prostu być szczęśliwym ojcem rodziny wyznaje pewne wartości, które stawia na piedestale np.: pieniądze, szczęście drugiej osoby itp. W odnalezieniu wartości, którymi mógłbym sam się kierować z pewnością pomogły mi niektóre utwory literackie. Przedstawione w nich sylwetki ludzi odważnych, inteligentnych lub samolubnych i niezbyt mądrych dają pewne pojęcie, do czego może prowadzić przyjęcie danej postawy życiowej. Chciałbym pokrótce przedstawić książki, które wpłynęły na moje postępowanie najbardziej, w których znalazłem właśnie wartości o których mowa w tytule.

Bardzo ważną wartością w życiu jest praca, a jeśli o niej mowa, nie sposób nie wspomnieć o bohaterach „Nad Niemnem”. Każda osoba występująca w tej powieści może być oceniona pod kątem stosunku do pracy: Witold i Benedykt to ludzie pracowici, a żona pana majątku – Emila to próżniaczka. Na przykładzie tej książki widać, że praca w odpowiednich dawkach może stać się sensem życia, może dawać radość. Chodzi tu oczywiście o pracę efektywną, przynoszącą jakieś wymierne korzyści. „Nad Niemnem” ukazuje także „ciemną” stronę pracy. Kiedy nie daje ona wyników, gdy z założenia staje się bezsensowna lub gdy jest przymusem i zbyt dużym ciężarem, niszczy powoli jednostkę. Jako przykład takiego zjawiska można podać Benedykta Korczyńskiego, którego zbyt wielkie obowiązki przygniotły, z odważnego romantyka przemienił się w zgorzkniałego, starego człowieka szaleńczo przywiązanego do swej ziemi.

Kolejną ważną dla mnie wartością, o której mowa jest w utworze literackim, jest wolność. Najczęściej jest ona doceniona dopiero w momencie jej utraty. „Inny świat” Gustawa Herlinga Gruzińskiego bardzo dobrze obrazuje to zjawisko. Każdy więzień w obozie opisywanym przez autora snuł plany ucieczki, naradzał się po kryjomu z przyjaciółmi z baraku na temat możliwości jej przeprowadzenia i łudził się nieodległą wizją lepszego życia na wolności, niezależnie od tego, jak nierealnymi były te plany. Opowieść jedynego człowieka, któremu udało się jedynie na krótki czas wydostać z obozu były za każdym razem wysłuchiwane z nabożną czcią. Wolność była tak wysoko cenioną wartością, że choćby jej cząstka dana więźniom w czasie dni wolnych od pracy, kiedy to mogli swobodnie poruszać się po terenie obozu była dla nich wielkim świętem. Także skierowanie do szpitala, gdzie skazany był traktowany jak człowiek wolny było uważane za wyróżnienie.

Patriotyzm i miłość do ojczyzny są dla mnie także ważnymi wartościami. Tu akurat można przytoczyć wiele tytułów książek mówiących o nich. Weźmy choćby znane chyba każdemu Polakowi „Ogniem i mieczem”. Jan Skrzetuski, Podbipięta, Wołodyjowski – wszyscy oni stawiali dobro Rzeczpospolitej ponad swoje własne. Gdy ojczyzna była niszczona przez najazdy tatarskie i tureckie zostawiali ukochane kobiety, majątki lub ciepły kąt w którymś z zamków „królewiąt litewskich” i ruszali do boju. Dzięki takim jak oni Polska zdołała odeprzeć najeźdźców i powrócić do dawnych granic. Godna naśladowania jest także postawa Konrada Wallenroda z książki o tym samym tytule. Własne życie, godność i honor poświęcił on w zamian za wyzwolenie Litwy od strasznego najeźdźcy – Krzyżaków. Mimo, ze jest on bohaterem tragicznym, to w ostatecznym rozrachunku wygrał, gdyż osiągnął wyznaczony sobie cel: uratowanie ojczyzny. Warto byłoby wspomnieć również o Zośce i jego przyjaciołach – harcerzach z „Kamieni na szaniec”. Dzięki patriotycznej postawie jego i jemu podobnych Polska odzyskała względną niepodległość po 1945 roku, a nie została całkowicie wchłonięta przez były ZSRR. Za swe czyny większość z nich zapłaciła najwyższą cenę ginąc w czasie kolejnych antyhitlerowskich akcji, jednak paradoksalnie dzięki temu stali się nieśmiertelnymi bohaterami, o których czynach będą czytać kolejne pokolenia młodych Polaków.

Ten krótki tekst nie wyczerpuje tematu. Oczywiście mógłbym przytaczać kolejne wartości, którymi kieruję się w życiu, a które można odnaleźć w najprzeróżniejszych utworach literackich. Właściwie ta lista nie miałaby końca. Niestety byłem zmuszony wybrać te moim zdaniem najważniejsze, co niestety nie było łatwe. Mam nadzieję, że choćby po części przybliżyłem ten temat wszystkim poszukującym swojej własnej drogi życiowej

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty