profil

Wzór listu motywacyjnego

poleca 83% 690 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Podaj swój adres Wpisz datę


Imię i nazwisko (lub stanowisko) osoby,
do której piszesz nazwa instytucji adres

Zacznij od:
Szanowny Panie/Pani!
lub od:
Szanowny Panie/Pani + nazwisko osoby, do której piszesz!

Wpisz pierwsze zdanie twojego podania - w zdaniu tym powinna być zawarta prośba o przyjęcie do pracy oraz informacja, o jakie stanowisko się ubiegasz
Jest to miejsce przeznaczone do rozwinięcia podania - napisz kilka słów o sobie (wykształcenie, umiejętności i doświadczenie zawodowe) oraz o tym, dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednią osobą na dane stanowisko
Ostatni akapit - zasugeruj gotowość spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakończ podanie słowami:
Z poważeniem lub z wyrazami szacunku itp.
Czytelny podpis
Załączniki: wymień dokumenty, które dołączasz

Podoba się? Tak Nie
Nauki