profil

Ruchy

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

RUCH JEDN. PROSTOLINIOWY
Równanie drogi : s=v*t prędkości : v=s/t
RUCH JEDN. ZMIENNY
Drogi: s=vot + at2/2 (-) prędkości v=v0t+at (-)
Przysp. A=Dv/t i Dv=vk-v0
RUCH JEDN. PO OKRĘGU
Prędkość liniowa pkt. Wędrującego po okręgu
Jest wektorem w każdej chwili stycznym do okręgu
Po którym porusza się ciało v=2Pir/t
Prędkość kątowa v nazywamy wielkość fiz. Równą
Stosunkowi kąta Da do czasu Dt w którym kąt ten
Został zakreślony : v(w)=Da(w)/Dt
Przysp. Dośrodkowe : Ponieważ przysp. Nastąpiło
W jednostce czasu Dt tym samym możemy mówić
O przysp. Którego wartość a=v2/r Kierunek omawianego
Przyspieszenia pokrywa się z kier. Promienia wodzącego r
Lecz jego zwrot jest przeciwny.
Okres obiegu : v=2pir/t | V liniowa v=n2pir/t | V kątowa v=a/ t
Zw. Pom. V kątową i liniową v=vr | v=2pif | f=n/t i f=1/T = 1/s=Hz
360 – 2pi radiana , 180 – pi radiana, 30 – pi/6 rad | 360=v=2pi/T

Podoba się? Tak Nie