profil

Instalacja elektryczna,gazowa i wodnokanalizacyjna

drukuj
poleca 78% 787 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Instalacja elektryczna-to część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników. Potocznie, instalacje elektryczną rozumie się często tylko jako ułożone na stałe przewody elektryczne. Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym składa się z układu zasilania niskiego napięcia, obejmującego:
-przyłącze i złącze kablowe
-tablicę rozdzielczą
-piony i linie zasilające
-instalację odbiorczą
-odpowiednią liczbę obwodów

Instalacja gazowa-zespół przewodów rurowych i osprzętu służący do przesyłania gazu. Gaz w sieci prowadzony jest pod ciśnieniem i w zależności od jego wartości rozróżniamy:
-gazociągi wysokiego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa)
-gazociągi średniego ciśnienia (pomiędzy 10 kPa a 0,5 MPa)
-gazociągi niskiego ciśnienia (poniżej 10 kPa).

Główne rodzaje gazu rozprowadzanego na terenie Polski:
-E (dawna nazwa GZ-50) - gaz ziemny wysokometanowy,
-Ls (dawna nazwa GZ-35) - gaz ziemny zaazotowany.

Obecnie, w większości gazociągów w Polsce jest gaz ziemny wysokometanowy (ok. 85%odbiorców).Prognozuje się, że do 2010r. wszyscy polscy odbiorcy zostaną zaopatrywani w ten rodzaj gazu. Gazociągi wysokiego ciśnienia to główne magistrale sieci gazowej. Celem zmniejszenia ciśnienia gazu w sieci stosuje się stacje redukcyjno-pomiarowe. Powstała w wyniku tego sieć średniociśnieniowa rozprowadza gaz dalej. Do końcowego odbiorcy dociera zazwyczaj gaz niskociśnieniowy. Z uwagi na łatwopalność i wybuchowość instalacji gazowej, zasady jej wykonywania określają przepisy Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.
M.in. elementy instalacji gazowej muszą posiadać odpowiednią szczelność i być przebadanymi z uwagi na dopuszczalne ciśnienie panujące w instalacji. Instalację gazową prowadzi się przeważnie nadtynkowo w odpowiedniej odległości od innych instalacji (np. instalacji elektrycznej). Przejścia przez przegrody budowlane muszą być osłonięte specjalnymi tulejami. Często dla większych instalacji stosuje się detektory gazu wraz z systemem alarmowym.

Instalacja wodno- kanalizacyjna-zespół przewodów rurowych i osprzętu (np. łączników, zaworów, wodomierzy) służący do przesyłania wody i odprowadzania powstałych w wyniku użytkowania ścieków.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
10.3.2011 (17:05)

może być ale ja to na referat chciaąłbym ale w innej wersi i zeby nie bylo wszystko z neta

7.4.2010 (16:34)

no właśnie, jak jesteś taki wielki geniusz to zrób lepszą prace i zobaczymy komu się spodoba.

Jak dla mnie praca jest bardzo dobra, i pomogła na sprawdzianie. Dzięki i pozdrawiam :)

13.5.2009 (16:56)

a właśnie ze nie jest do kitu.

a masz coś lepszego ??

Typ pracy