profil

Europa po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

poleca 83% 1489 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W IV i V w. n.e. cesarstwo zachodniorzymskie, osłabione wojnami wewnętrznymi, nie potrafiło poradzić sobie z najazdami przybywających ze wschodu plemion barbarzyńskich. Po upadku cesarstwa do Europy wciąż napływały nowe ludy. Część z nich na terenach dawnego imperium rzymskiego założyła swoje państwa. Poza potężnym Bizancjum, ważną rolę w ówczesnym świecie odgrywały królestwa Franków, Wandalów, Wizygotów oraz Ostrogotów. W Europie Srodkowej silne państwo stworzył wojowniczy lud Awarów.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła: