profil

Luksemburg

drukuj
poleca 87% 104 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Geografia Luksemburga
Luksemburg - to niewielki kraj położony między Belgią, Francją i Niemcami. Północny rejon Luksemburga to zalesione Ardeny, zaś wschodnie tereny wyznaczające granicę to rzeki Sauer i Mozela. Południe kraju to region zwany Gutland, który tworzą łąki i urodzajne tereny rolnicze.

Historia Luksemburga
Pierwszym władcą Luksemburga został 963 roku hrabia Ardenów, Zygfryd. Od 1354 roku Luksemburg stał się księstwem. Kolejne wieki to przynależność Luksemburga do Francji, Hiszpanii, Austrii i Holandii aż do czasu uzyskania niepodległości w roku 1867. Podczas II Wojny Światowej zajęty został Nazistów i przyłączony do tak zwanych "Wielkich Niemiec". Działał tu jeden z najbardziej prężnych ruchów oporu, którego sukcesem było m.in. zorganizowanie jedynego udanego strajku antynazistowskiego w Europie. Wyzwolenie Luksemburga przez siły alianckie nastąpiło w grudniu 1944 i styczniu 1945. Od 1948 Luksemburg wraz z Belgią i Holandią utworzyły unię gospodarczą znaną jako Beneluks. Późniejsze lata przyniosły współpracę w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, która przekształcona została w dzisiejszą Unię Europejską.


Przemysł i Gospodarka Luksemburga

Obecnie dla gospodarki Luksemburga większe znaczenie ma przemysł niż rolnictwo a występujące tu bogate złoża rudy żelaza spowodowały iż Luksemburg jest czołowym europejskim producentem stali. Miasto Luksemburg, położone nad głęboko pociętą doliną rzeki Alzette stanowi międzynarodowe centrum bankowości i finansów. W mieście tym znajdują się również instytucje Unii Europejskiej. Poziom życia w Luksemburgu jest bardzo wysoki ze względu na niskie i prawie nie istniejące podatki oraz świetna darmową opiekę zdrowotną.
Luksemburga to leżący w sercu Europy zachodniej kraj, który jest chętnie odwiedzany przez turystów, choć dla większości stanowi jedynie przystanek w dalszej drodze. Corocznie Księstwo Luksemburga odwiedza około 5 milionów turystów zagranicznych a jedynie co 5 nocuje na terenie państwa. Turyści ci to przede osoby pochodzące z Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Ruch turystyczny koncentruje się w mieście Luksemburg oraz w Ardenach, na północy kraju.
Miasto i Stolica Luksemburg
Stolica księstwa to miasto o takiej samej nazwie co państwo "Luksemburg". Mieszka tu około 80 tys. mieszkańców i stanowi on gospodarczą, kulturalną i turystyczną siedzibę i atrakcję kraju. Obecnie miasto Luksemburg to centrum finansowe i siedziba organizacji międzynarodowych w tym UE. Miasto zostało założone w końcu X w. u stóp zamku, wzniesionego w 963 r. Prawa miejskie Luksemburg uzyskał w 1244 r. Największą atrakcją miasta jest Pałac Książęcy wzniesiony w XVI w. Znajdująca się tam Katedra Notre Dame (Cathdrale Notre-Dame) kryje cenne barokowe organy, a w jej krypcie znajduje się nagrobek XIV-wiecznego króla Czech - Jana Ślepego Luksemburskiego.
Najcenniejsze zabytki Luksemburga to kościół św. Marcina z X w. i i kolegium jezuickie z XVII w. Najstarsza wieża Bramy Św. Michała powstała w 1050 r. To właśnie w niej w czasie Rewolucji Francuskiej była tam zainstalowana gilotyna. Pozostałością miejskich fortyfikacji jest także Cytadela Św. Ducha z XVII w. oraz Muzeum Narodowe które prezentuje historię kraju od czasów kamienia łupanego po czasy współczesne. Ściany muzeum kryją w sobie wybitne dzieła takich artystów jak Brueghela, Rembrandta i Canaletta.


Gospodarka
Kraj bardzo wysoko rozwinięty o dominującej roli usług (70% produktu krajowego brutto), zwłaszcza sektora finansowego w gospodarce. Rozwój gospodarczy w integracji z Belgią (od 1921), krajami Beneluxu (1960), EWG (1958). Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosi 58,9 tysięcy dolarów amerykańskich (2004). Luksemburg jest jednym z głównych ośrodków finansowych świata. Siedziba 166 Banków, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego Unii Europejskiej.
Przemysł
Rozwinięte hutnictwo żelaza (importowane rudy żelaza i złom), głównie w Esch-sur-Alzette i Differdange. Największa w świecie produkcja stali na 1 mieszkańca — 8,7 t (1991). Przemysł metalowy, maszynowy, chemiczny (tworzyw sztucznych, gumowych), spożywczy (głównie piwowarski), skórzany, cementowy. Ok. 60% energii elektrycznej dostarczają hydroelektrownie. Produkcja energii elektrycznej na 1 mieszkańca 3,6 tys. kWh (1990).
Rolnictwo
Podstawą intensywnego rolnictwa jest uprawa zbóż (pszenica, jęczmień), ziemniaków, buraków cukrowych i winorośli w dolinie rzeki Mozeli. Hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Produkcja żywności nie pokrywa zapotrzebowania krajowego.
Turystyka
Duże znaczenie ma turystyka. Luksemburg w 1991 odwiedziło ok. 860 tys. turystów zagranicznych. Głównie ośrodki turystyczne: miasto Luksemburg, Vianden oraz dolina rzeki Mozeli i Ardeny.
Ludność
Luksemburczycy w kraju stanowią 73% ludności, ponadto: Portugalczycy (9%), Włosi (5%), Francuzi (3,4%), Belgowie, Niemcy. 95% społeczeństwa jest wyznania rzymskokatolickiego.Bardzo wolny wzrost liczby ludności (364 tys. — 1980, 382 tys. — 1990), spowodowany małym przyrostem naturalnym - ok. 2‰ rocznie. średnia gęstość zaludnienia 151 mieszkańców na km². W miastach mieszka 86% ludności (2000). Głównie miasta (poza stolicą): Esch-sur-Alzette, Differdange. W usługach pracuje ok. 67% ludności zawodowo czynnej, w przemyśle i budownictwie — 29%, pozostała część w — rolnictwie. Poziom bezrobocia jest niski 1,6% (2000) — jeden z najniższych w Europie.
Język urzędowy
niemiecki, francuski,
luksemburski

Stolica
Luksemburg

Ustrój polityczny
wielkie księstwo

Głowa państwa
wielki książę Henryk

Szef rządu
premier
Jean-Claude Juncker

Powierzchnia
• całkowita
• wody śródlądowe 166. na świecie
2586 km²
0%
Liczba ludności
• całkowita (2005)
• gęstość zaludnienia
168. na świecie
443 tys.
171 osób/km²
Jednostka monetarna
euro (EUR)

Hymn państwowy
Ons Hmcht


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (1) Brak komentarzy
22.10.2007 (17:54)

A z czym kojarzy się Luksemburg nigdzie tego nie ma;/

Geografia świata