profil

Zwroty do listów i krótkich form użytkowych

poleca 85% 1351 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. NOTATKA

I’ll pop in (tonight) – wpadne ( dziś wieczorem)
Sorry to bother you – Przepraszam za kłopot
See you – Na razie
Please let me know – Proszę daj mi znać
Do you fancy – czy masz ochotę
Hope you can – Mam nadzieje ze możesz
Back in five minutes – Wróce za 5 minut
Remember to – Pamietaj żeby
Take care


2. OGŁOSZENIE

Found!, Lost! , For sale! ,Excellent/Good condition - W doskonałym dobrym stanie
50 zł reward – 50 zł nagrody
If found, please contact .(imie) on ( numer tel)
Please phone after( godzina ) on ( numer)


3. LIST NIEFORMALNY

Thanks for your letter
It was great to hear from you
I’m sorry I haven’t written for so long/ for ages
It was nice suprise to heat from you adain after so many months
Write soon
Looking forward to hearing from you
Anyway, I have to finish now
Hope to hear from you
Keep in touch
Give my regards/love to your parents/Jim
All the best
Take care
Lots of love
1) Dear...
2) How are you
3) Treść
4) Well, that’s all for now
5) Best wishes
6) Zosia


3. LIST FORMALNY

ZAPYTANIE = ENQUIRE
I am writing to enquire about – Pisze z zapytaniem o
Could you please send me further detalis about... - Czy moglibyście przesłać mi dalsze szczegóły na temat
I look forward to hearing from you soon
I would appreciate a reply at your earliest convenience


4. PODANIE O PRACĘ
I am writing in response to/ with regard to your advertisement which appeared in ( nazwa pisma ) on ( data) – Piszę w odp na państwa ogłoszenie które ukazało się w ... dnia...

I would like to apply for the post of/ position of....


5. REKLAMACJA

I am writing to complain about ...
I want to express my strong dissetisfacion with...
I would teherefore be grateful if you could consider a full refund of ( cena zakupu)
Nevertheless I hope you will replace the faulty – Niemniej mam nadzieję, że wymienicie zepsute...
I demand a full refund

1) Poczatek Dear Sir or Madam ( Dear Mr Brown)
2) Treść – język oficjalny bez skrótów
3) I look forward to reciving your reply
4) Yours faithfully ( Yours sincerely)
5) Podpis


6. RECENZJA

It is romantic comedy / thiller
The film stars (aktorzy)
The film stars (aktor) as a....
The book/ film tells the story of....
The story concerns... ( Historia dotyczy)
The plot centres on – Akcja koncentruje się na...
The cast is exellent/weak – Obsada jest doskonała / słaba
The script is exciting/ dull – Scenarjusz jest...
What I liked about the book/ film was...
The plot is believable and enterteining/ ridiculous and weak – Treść jest wiarygodna i zabawna / absurdalna i słaba
It’s a classic / masterpiece of its kind – To klasyka / dzieło sztuki w swoim gatunku
I can thoroughly recommend this film/ book – Mogę w pełni polecić ten film/ tę książke
It will change the way you think about – Zmieni ona wasz sposób myślenia o ...
It is well worth seeing/reading

See the film / read the book and find out
Certinly – z pewnością

Akapit 1
Przedstawienie:
- rodzaju filmu/ książki
- aktorów / postaci
- autora /reżysera

Akapit 2 : Główna tematyka , akcję, miejsce akcji ( The plot of the film foouses on the) – Czas teraźniejszy

Akapit 3: Przedstaw słabe i mocne punkty ( This movie stands out... / Of course the movie is not flawless, I was less than impressed by the performance..)


Akapit 4 : Zachęć czytelników recenzji do przeczytania książki/ filmu lub odradź ( At the end I still wanted to see it more I am sure you would enjoy it to)

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata