profil

Znaczenie rewolucji francuskiej

poleca 83% 885 głosów

Napoleon Bonaparte

„Rewolucja nie może się obyć bez wielkich i gwałtownych zniszczeń, ona burzy w sposób zbawczy i owocny, ponieważ właśnie z ruin i tylko dzięki nim poczynają się i rodzą nowe światy”
Michaił Bakunin

Znacznie rewolucji francuskiej


Rewolucja francuska miała ogromne znaczenie na arenie międzynarodowej, posiadała wiele zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków. Zmieniła wiele w ówczesnej polityce, społeczeństwie i gospodarce. W swojej pracy zajmę się scharakteryzowaniem tych najważniejszych, jednak nie można pominąć także innych skutków, które również wywarły spory wpływ na XVIII - wieczną Europę.

Pierwszym, najważniejszym skutkiem Wielkiej Rewolucji Francuskiej było obalenie monarchii absolutnej. System ten upadł, a wraz z nim nastąpiło zniesienie i likwidacja ustroju feudalnego – chłop otrzymywał ziemię na własność. Na miejscu feudalizmu pojawił się kapitalizm i nastąpił jego gwałtowny rozwój. Kapitalizm pojawił się w swej czystej formie, nie zażegnał więc wyzysku, a wręcz przeciwnie, dzięki niemu pojawiła się nowa klasa, tzw. burżuazja, która utworzyła burżuazyjną republikę, w której obowiązywały identyczne prawa wobec wszystkich obywateli.

Nie tylko polityka, lecz także Kościół uległ ogromnym zmianom. Nastąpiło oddzielenie instytucji Kościoła od państwa. Kraje stawały się świeckie, Kościół nie miał więc tak ogromnego wpływu na społeczeństwo, jak dotychczas.

W społeczeństwie nastąpiły największe zmiany, które wywarły wpływ na całą Europę.
Wprowadzono wolność słowa, nienaruszalność własności prywatnej, równość wobec prawa, swobodę wyznaniową i nietykalność osobistą. Samo społeczeństwo radykalnie zmieniło swoje poglądy – patriotyzm stał się cechą chwaloną i szybko nabywaną, przez co zrodził świadomość obywatelską. Również szlachta, która do tej pory była wręcz „nietykalna”, uległa gwałtownym przemianom - zniesiono jej przywileje, co osłabiło pozycję arystokracji. Wielkie zmiany zaszły także w systemie wojskowym – kryteria przyjmowania zaczęły się opierać na umiejętnościach i zdolnościach, a nie ja do tej pory na pochodzeniu. Idealnym przykładem może być Napoleon Bonaparte.

Niestety, rewolucja zawsze przynosi również straty. Rewolucja we Francji przyniosła dużo zniszczeń dóbr kulturalnych, ogromne straty ludnościowe, pogrzebała wiele wartościowych tradycji. Francja stała się „krajem głodu i nędzy”.

Idee Wielkiej Rewolucji Francuskiej przyspieszyły proces „unowocześniania” Europy, mimo kilku poważnych negatywnych skutków, myślę, że dzięki niej Europa stanęła na nogi. Uważam, że pozytywne skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej są widoczne do dnia dzisiejszego.

Bibliografia
  1. K.Baczkowski, Historia ,WSIP Warszawa 1993
  2. S. Szostakowski, Historia 6 – Polska w latach upadku i świetności ( XIV – XVIII), WSIP, Warszawa 1998
Podoba się? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
16.10.2011 (11:24)

bardzo mi się podoba ta praca

3.4.2011 (12:55)

Bardzo dobra i przydatna praca.

Treść sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty