profil

,,Podstawą szczęścia jest wolność,a podstawą wolności odwaga" Tukidydes

poleca 85% 269 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

,,Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga" postaram się udowodnić, że powyższe stwierdzenie, a mianowicie słowa Tukidydes'a są słuszne i sprawdzone.
,,Podstawą szczęścia jest wolność..."Który człowiek nieposiadający autarkii może być radosny?Odpowiedź jest tylko jedna:żaden!.Osoba, która jest ubezwłasnowolniona i nie może sama podejmować decyzji nie zdoła zaznać eudojmonii, ponieważ nie ma kutemu warunków.Człowiek więziony w dosłownym tego słowa znaczeniu bądź ,,więziony w sposób duchowy, psychiczny"czyli nie mający możliwości wypowiedzenia głośno swoich poglądów, nieposiadający sposobności podjęcia jakiejkolwiek decyzji chociażby w związku ze samym sobą, nie może zaznać spokoju, a tym bardziej szczęścia.
,,(...)a podstawą wolnośc odwaga"rzeczą oczywistą jest kwestia, iż każde społeczeństwo ma swoje prawa, bynajmniej powinno je mieć, bo często te przysługujące nam systemy prawne są łamane i to często przez władze, lecz wróćmy do tematu, bo to już inna sprawa.w istocie każdy naród ma wyznaczone granice swojego państwa.I jak wiadomo, niejedna walka została stoczona, by te granice mogły zostać ustalone.Nasz naród także musiałwalczyć, by mieć w posiadaniu ziemie, które dziś należą do Polski, żołnierze polscy musieli się więc wykazać ogromną odwagą, by zdobyć autonomię.Aby zyskać wolność, by ustanowić konstytucję , a tym samym, by rodacy sami mogli decydować o Polsce wojska Rzeczypospolitej musiały unaocznić nam wszystkim niesłychanie nadzwyczajną odwagę.Myślę więc, że podstawą wolności jest odwaga, bo bez niej nikt nie potrafiłby walczyć o swoją godność.
W świetle przytoczonych argumentów potwierdzam tezę zawartą w temacie,,Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga"Mam nadzieję,że przynajmniej większość przekonałam do swoich poglądów.Człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, gdy w pełni osiągnie wolność, lecz by uzyskać wolność trzeba wykazać się niezmiernie wielką odwagą.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Formy wypowiedzi