profil

CV-Curruculum Vitae tłumacza

poleca 84% 128 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

CURRRICULUM VITAE
DANE PERSONALNE
Imię Imię Nazwisko
Adres ul. Więzienna 10, 53-353 Wrocław, Polska
Telefon 022-897 90 68/908 987 908
E-mail [email protected]
Narodowość Polak
Urodzonony 01.05.1991

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Daty Sierpień 2019 - do teraz
Pracodawca Parlament Europejski, Luksemburg, 143 Boulevard Tevu
Stanowisko Tłumacz ustny i pisemny (języki angielski, polski, hiszpański)
Obowiązki Tłumaczenie dokumentów Parlamentu Europejskiego, tłumaczenie posiedzeń, tłumaczenie posiedzeń

Daty Marzec 2018 – Czerwiec 2019
Pracodawca Agencja Tłumaczeń Translator S.A., Warszawa, Puławska 789 08-908
Stanowisko Tłumacz
Obowiązki Tłumaczenie tekstów i dokumentów dla firm polskich i angielskich (branża: finansowa i przemysłowa)

EDUKACJA
Daty 2010-2014
Instytucja Uniwersytet Berkeley, Wydział Literatury Brytyjskiej
Tytuł uzyskany doktorat
Tytuł pracy \"Tłumaczenia literatury brytyjskiej na język polski\" (opublikowany w piśmie branżowym \"Literature in Britain\")

Daty 2013-2016
Instytucja Uniwersytet Warszawski, Wydział Anglistyki
Tytuł uzyskany Magister

Daty Marzec 2017- Luty 2018
Instytucja Parlament Europejski
Tytuł uzyskany Staż dla tłumaczy pisemnych i ustnych

UMIEJĘTNOŚCI
Język ojczysty Polski
Inne języki
Hiszpański
Czytanie Biegły
Pisanie Dobry
Mówienie Biegły
Niemiecki
Czytanie Biegły
Pisanie Dobry
Mówienie Dobry

Umiejętności społeczne
- Praca w kole naukowym tłumaczy na Wydziale Anglistyki UW
- Praca na stanowisku lektora języka angielskiego w UYT School w Warszawie oraz lektora języka niemieckiego w LPI School w Londynie
Umiejętności organizacyjne
- Praca na stanowisku kierownika działu wolontariuszy w Organizacji Charytatywnej - Lipiec 2009-Grudzień 2010
- Praca asystenta w biurze Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich- organizacja spotkań, konferencji, obsługa klientów
Umiejętności techniczne, komputerowe:
- Biegła znajomość obsługi komputera - programy MS Office, praca przy bazach danych, programy dla tłumaczy Euro IUY, Access, podstawowa znajomość programu HTML
Dodatkowe informacje
Publikacje: - \"Techniki tłumaczenia dokumentów oficjalnych\", biuletyn Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich
- \"Tłumaczenia literatury brytyjskiej na język polski - porównanie wieku XIX i XX\"
Zainteresowania
Podróże do Ameryki Łacińskiej. Literatura brytyjska XIX/XX wieku.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Więcej informacji