profil

Współczesne problemy rodziny.

poleca 85% 359 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WSPÓŁCZESNE PROBELMY RODZINY

W dzisiejszych czasach wraz z rozwojem cywilizacji powstają coraz to nowe problemy. Pojawiają się one również w rodzinie. Moja praca ma na celu przedstawienie głównych z nich.
Pierwszym jest trudna sytuacja materialna, brak funduszy do życia, a co za tym idzie niemożność utrzymania rodziny, zapewnienia jej podstawowych dóbr. Spowodowane jest to niskimi płacami, bezrobociem. Brak dóbr materialnych powoduje niespełnienie podstawowych funkcji ekonomicznych rodziny. Ludziom biednym ciężko jest wyjść z trudnej sytuacji finansowej. Pogrążają się oni w ubóstwie. Negatywnie wpływa na nich również wzrost koszów utrzymania. Pogrążeni w nędzy niejednokrotnie zaczynają spożywać napoje alkoholowe. Popadają w alkoholizm, który jest kolejnym problemem współczesnej rodziny. Prowadzi on do kłótni, sporów oraz pogarsza rodzinną atmosferę. Alkoholik szkodzi przede wszystkim swoim najbliższym. Niejednokrotnie uzależnienie to przyczynia się do rozpadu rodziny.
Równie negatywnie jak ubóstwo na rodzinę wpływa brak czasu rodziców dla dzieci. Coraz częściej obserwowanym zjawiskiem w społeczeństwie jest pogoń rodziców za karierą zawodową. Zapominają oni o rodzinie, szczególnie o dzieciach, które wychowywane niejednokrotnie są przez zatrudniane opiekunki. Wpływa to bardzo negatywnie na relacje rodzice- potomstwo. Niszczy, a nawet można powiedzieć, że nie pozwala na zawiązanie się rodzinnych więzi. Dziecko wychowana w takiej rodzinie ma bardzo ciężko (może mieć problemy psychiczne- czuć się niepotrzebne, brakować mu może bliskości ludzi).
Następnym problemem są narkotyki. Dotyczą one ludzi młodych. W dzisiejszych czasach jest to bardzo powszechna używka. Staje się bardziej i łatwiej dostępna. Młodzież najczęściej z ciekawości lub za namową próbuje narkotyków. Uzależnia się. Narkomani zamykają się w sobie, nie chcą z nikim rozmawiać, nawet z bliskimi, oddalają się od wszystkich, żyją w swoim świecie. Każdy narkoman traci kontakt z rodzicami i rodzeństwem. Tym samym zostaje zachwiana emocjonalna funkcja rodziny.
Agresja w rodzinie niewątpliwie pojawia się bardzo często. W niektórych rodzinach od maleńkiego dorośli biją swoje potomstwo. Znęcają się nad nim fizycznie. Bicie odbija się bardzo negatywnie na psychice dziecka. Rodzice uważają, ze „mały klaps” nie zaszkodzi. Jednak prawda jest inna- bijąc krzywdzą swoje dzieci. Dziecko takie najczęściej również będzie biło swoje potomstwo. Problem rodzinny przeradza się w problem społeczny. Kwestia ta sprawia, że dobra relacja członków rodzinny nie jest możliwa. Równie negatywnie jak znęcanie się nad dziećmi fizycznie negatywnie wpływa na rodzinę znęcanie się psychiczne. Poniżany człowiek traci chęć i ochotę do życia, spada jego samoocena. Wpływa to negatywnie na funkcję rodziny jaką jest funkcja socjalizacyjna.
Kolejnym ważnym problemem współczesnej rodziny jest niewątpliwie bunt i konflikt międzypokoleniowy. Jest to zjawisko bardzo powszechne, dosięga większość rodzin. Młodzi ludzie wkraczając w nowy etap swojego życia naturalnie buntują się przeciw wszystkim dotychczasowym normom i wartościom , a także nierzadko rodzicom. Chcą być niezależni. Dążą do zmiany swojego życia. Rodzicom jest ciężko to zaakceptować, zrozumieć i przystać na ten naturalny proces, który i tak musiał kiedyś nastąpić. Młodzi buntując się przed rodzicami niejednokrotnie prowadzą do kłótni. Niejednokrotnie zdarza się młodzieży być agresywnym, a i zdarzały się przypadki, że rodzinna kłótnia w wieku buntu doprowadzała nawet do bójki czy zabicia rodzica... Bunt zawsze prowadzi do pogorszenia relacji rodzice- dziecko, pogarsza atmosferę rodzinną.
Młodzież często uczestniczy w młodzieżowych subkulturach. Chce wyznawać ich wartości. Rodzice nie akceptują tego. Nasilają się konflikty na ten temat. Tym samym psuje się relacja rodzice- dziecko.
Bardzo aktualnym problemem są nałogi. Powodują one oddalenie się członków rodziny od siebie, a co za tym idzie niejednokrotnie rozpad rodziny.
Dziś powstaje dużo sekt. Zachęcają one młodych ludzi do wejścia do wspólnoty. Coraz więcej młodzieży przystaje na tę propozycji. Tym samym izoluje się od reszty rodziny. Psuje się ich wzajemna relacja (członków rodziny).
Obecnie rodzina niejednokrotnie przybiera charakter tzw. rodziny nuklearnej. Oznacz to, ze rodzinę tworzą dwa pokolenia- rodzice i dzieci. Dzieci stopniowo usamodzielniają się,
a rodzice pozostają sami. Starzeją się, a wraz z postępem medycyny zwiększa się długość życia. W takim typie rodziny niekiedy ludzie starsi pozostają zdani sami na siebie. Bez pomocy. Nie ma się nimi kto opiekować i zajmować. Zostaje zachwiana funkcja opiekuńcza.
Współcześnie dochodzi do wielu rozwodów. Jest to bardzo poważnym problemem rodziny. Jest wiele powodów, które prowadzą do rozwodu. Niektóre z nich to: zdrada, rozpad więzi rodzinnych czy częste kłótnie i spory.
Kolejnym problemem rodziny jest naruszanie tradycyjnych ról, które prowadzi do dezintegracji życia rodziny.
Następnym problemem rodzinnym jest powstawanie tzw. rodzin niepełnych. Dochodzi do tego albo przez śmierć jednego z rodziców albo przez rozwód. Polega to na tym, że dziecko ma tylko jednego rodzica. W efekcie nie ma zapewnionego harmonijnego rozwoju emocjonalnego.
Odmienne zwyczaje i obrzędy małżonków są również problemem rodziny. Powodują one niekiedy nieporozumienia i co za tym idzie konflikty.
Duże różnice poglądów członków rodziny prowadzą do kłótni i złego kontaktu rodzinnego..
Ostatnim już współczesnym problemem rodziny jaki poruszę jest dominacja modelu rodziny 2+1 lub 2+0. Rodzice postanawiają posiadać tylko jedno potomstwo. Jedynak wychowuje się sam, ma wszystko czego mu potrzeba i o czym tylko zapragnie, z nikim nie musi się dzielić. W życiu dorosłym taki jedynak nie potrafi podzielić się wszystkim z małżonkiem/ małżonką. Prowadzi to nieraz do niezakładania rodziny przez jedynaków. Co za tym idzie rodzi się mniej dzieci. Społeczeństwo się starzeje. Na emerytury starszych niedługo nie będzie miał kto pracować i wyniknie z tego poważny problem społeczny.
W dzisiejszym świecie rodzina ma bardzo dużo problemów, niektóre z nich związane są z patologią społeczną. Jednak ta podstawowa komórka społeczna musi je rozwiązać
i żyć w zgodzie. Jest to trudne, ale nie niemożliwe. Wiele rodzin potrafi to osiągnąć…

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut