profil

Słownik pojęć średniowiecznych

poleca 85% 1320 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mieszko I

B
BENEFICJUM-warunkowe nadanie ziemi wasalowi przez seniora jako wynagrodzenie za wykonanie obowiązków
C
CHLODWIG-z rodu Merowingów, zjednoczył plemiona frankijskie 496 przyjął chrzest
D
DAGOME INDEM-dokument w którym Mieszko I ofiarował państwo polskie pod opiekę papieża, opisane w nim zostały granice państwa polskiego
DZIHAN-św. wojna, obowiązek pozyskiwania nowych wyznawców, obrony terytorium panowania tej religii oraz powiększania tych terenów drogą pokojową bądź militarną
F
FEUDALIZM-ustrój społeczno-ekonomiczny panujący w epoce średniowiecza
G
GŁAGOLICA-najstarsze pismo staro-cerkiewno-słowiańskie
J
JUSTYNIAN I-cesarz bizantyjski w momencie upadku cesarstwa wschodniego (kodeks Justyniana zwalczał, tradycje pogańskie) stolica cesarstwa bizantyjskiego-Konstantynopol
K
KAPETYNÓW DYNASTIA-objęła rządy po osłabieniu się władzy Karolinów-tron objął HUGON KAPET
KORAN-św. Ks., zbiór zasad Islamu
L
LENNO-ziemia nadawana przez seniora wasalowi
M
MAHOMET-twórca Islamu
N
NEPOTYZM-obsadzanie urzędów kościelnych krewnymi
P
PRYMAT-zwierzchnictwo nad kościołem
PAŃSTWO MIESZKA I-od Bałtyku po Prusy, Kraków, Morawy i Odrę
PAŃSTWO SŁOWIAŃSKIE-obejmowała dzisiejsze Morawy i część Czech, wodzem był Samon (XIIw)
PRMAT-zwierzchnictwo nad Kościołem
PLEMIONA-Wenedów-nad Wisła
Pomorzan-na pół od Wolina po Gdańsk
Mazowszan-nad środkową Wisłą
Lędzian i Wiślan-w górnym biegu Wisły
Gałęszyce-wzdłuż Odry
Polanie i Ślężania-wzdłuż Odry
Polan-srodkowa Warta
R
REFORMA KLUNICKA-wg niej celibat, modlitwa, nauka, praca
S
SENIOR-na mocy umowy był panem wasala królewskiego (największym seniorem był król)
SKUTKI WYPRAW KRZYŻOWYCH-miasta włoskie bogacą się; wzbogacenie rycerstwa; rozwój gospodarki towarowej
SŁOWIANIE-wywodzą się z ludów indoeuropejskich
SOBORY-powszechne zjazdy biskupów
Suweren-władca niepodlegający niczyjej zwierzchności
SYMONIA-sprzedawanie i kupowanie godności kościelnych
SYNODY-zjazdy duchowieństwa z poszczególnych gmin
T
TESTAMENT KRZYWOUSTEGO-1138
1)dzielnica senioralna-Włady. Wygnaniec(ziemia Krak., z. łęczycko-sieradzka, wsch. Wielkopolska z Gnieznem, lenne pomorze zach)
2)Mazowsze-B.Kędzierzawy
3)Wielkopolska-Mieszko Stary
4)z.Sandomierska-Henryk
5)Kazi. Sprawiedliwy nic!!
TREUGA DEI-nakaz zaprzestania wojen,rozejm boży
W
WASAL-składał hołd seniorowi
WIEC-zgromadzenie wszystkich wojowników plemion, w okresie pokoju wiec podejmował najważniejsze decyzje
Z
ZASADA PRYNCYPATU-tylko książę Princeps może prowadzić politykę zagraniczną oraz obronę państwa
ZASADA SENIORATU-władza spoczywa w ręku najstarszego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata