profil

Ja-człowiek. Okresy życia i tożsamość

poleca 85% 819 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Okresy życia:
*Młodość:
-prenatalna (w łonie matki)
-niemowlęca (1 rok życia)
-poniemowlęca (2 i 3 rok)
-wczesnodziecięca (3-7lat)
-przedpokwitaniowa (7-12/13)
-dojrzewanie (12/13-17/18)
*Dojrzałość: (wiek średni -21-50/60)
-biologiczna (max. sprawność organizmu)
-psychiczna
Dojrzałość osobowa, czyli poglądów,
zachowań, uczuć, wartości, obraz własnej
wartości.
Dojrzałość społeczna, uczestnictwa
w grupie społecznej- w rodzinie, pracy
*Starość (wiek średni od 60)
Tożsamość
*Osobista- to *Społeczna-
wizja własnej to wizja własnej
osoby, jako osoby jako człowieka
niepowtarzalnej grupy do, której należy
indywidualności wynikającej z identyfikacji
z innymi osobami
Potrzeby:(to taki stan, w którym człowiek odczuwa czegoś brak
i podejmuje działania w celu jego uzupełnienia)
-fizjologiczne (snu, jedzenia, rozmnażania się)
-bezpieczeństwa (ujawnia się wtedy kiedy przeżywamy ból, chorobę)
-przynależności i miłości (skłania do nawiązywania znajomości rozbudza przyjaźń i miłość)
-uznania (człowiek pragnie uznania ze strony innych i pragnie mieć
uznanie dla siebie, wiara w to, że jest pożyteczny)
*Potrzeby samourzeczywistnienia /Maslow/:
-wiedzy i rozumu (chce się rozwijać intelektualnie)
-estetyczne (pisania literatury, plastyczne, muzyka-dostarczają nam wzruszeń)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta