profil

Mikołaj Kopernik

poleca 83% 1916 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mikołaj Kopernik

MIKOŁAJ KOPERNIK urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 roku w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary z domu Watzenrode. Gdy miał 10 lat został osierocony, a jego wychowaniem zajął się brat matki Łukasz Watzenrode, późniejszy bisup warmiński. Dzięki staraniom wója Kopernik skończył w 1491 roku naukę w szkole św.Jana w Toruniu i rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, które skończył w 1495 roku.
W 1496 roku rozpoczął studia prawnicze w Bolonii, w roku 1500 odbył praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Ryzmie, a w roku następnym uzyskł zgodę na rozpoczęcie kolejnych studiów medycznych w Padwie, kontynuując studia prawnicze. W 1503 roku w Ferrarze został doktorem prawa kanonicznego, a w Padwie skończył studia medyczne i uzyskał prawo do wykonywania praktyki lekarskiej.
Około 1510 roku podał główny zarys heliocentrycznejteorii budowy świata w rozprawie znanej pt. "Commentariolus". Pod koniec roku 1510 osiedlił się we Flomborku, siedzibie kapituły warmińskiej, jako kanonik tej kapituły (mianowany już w 1497); tu prowadził obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło pt. "De Revolutionibus Orbium Coelestium" ("O obrotach sfer niebieskich"), wydanym 1 1543 (roku jego śmierci), w którym zawarł opis heliocentrycznego układu planet (w którym planety wraz z Ziemią krążą wokół Słońca). Stało to w opozycji do powszechnie akceptowanego przez jakieś półtora tysiąca lat systemu geocentrycznego (w którym wszystko, włączając Słońce i planety, miało krążyć wokół Ziemi), opracowanego przez aleksandryjskiego astronoma Ptolemeusza.
Wysnuł on też projekt reformy wlutowej. Jako pierwszy sformuował prawo o wypieraniu z obiegu lepszego pieniądza przez gorszy.
Zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku. Został pochowany w podziemiach katedry fromborskiej, w pobliżu ołtarza należącego do jego kanonii.
Kongregacja Indeksu wadałą w 1616 roku dekret potępiający "De Revolutionibus Orbium Coelestium". Dopiero w 1828 roku decyzją papieża Piusa VII dzieło Kopernika zostało usunięte z indeksu dzieł zakazanych.

SĄ TO NAJWAŻNIEJSZE WIADOMOŚCI ZWIĄZANE Z KOPERNIKIEM.
NOTATKA DO ZESZYTU :D

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata