profil

Pańszczyzna, czynsz, umowa najmu, dzierżawa.

poleca 84% 1452 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pańszczyzna - przymusowa, bezpłatna praca głównie na roli (również w innych usługach) chłopów na rzecz pana w zamian za zezwolenie na użytkowanie przez nich ziemi. Wykształcił się on w Europie w okresie feudalnym, po czym powoli zaczął zamierać w wyniku przechodzenia na czynsz.

Czynsz - prawna nazwa świadczenia należnego z tytułu najmu lub dzierżawy. Wartość czynszu może być ustalona w pieniądzach lub naturze (np. owoce z sadu). Czynsz z założenia jest świadczeniem okresowym.

Umowa najmu - w polskim prawie cywilnym umową nazwaną, w której strony zgadzają się na przekazanie praw do użytkowania rzeczy w zamian za wynagrodzenie (czynsz). Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome, jak również nieruchomości.

Dzierżawa - jeden z typów umów prawa cywilnego. Dzierżawa polega na udostępnieniu innej osobie prawa lub rzeczy, natomiast nie przenosi własności. Przedmiotem dzierżawy może być tylko rzecz lub prawo przynoszące pożytki.

Podoba się? Tak Nie