profil

Pojęcia: Sklep

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wyrażanie swojego zdania:

Pour moi [pur mła]- dla mnie
À mon avis [a mą awi]- moim zdaniem
Je pense que [że pąske]- myślę że
Je susi d`accord! [że słi dakor]- zgadzam się!
Je Ne suis pas d`accord! [ że ne słi pa dakor]- nie zgadzam się!

Działy w sklepie:

Ameublement [amublemą]- Meble
Vêtements enfant [wetmą ąfą]- ubrania dziecięce
Vêtements famme [wetmą fam]- ubrania damskie
Vêtements homme [wetmą om]- ubrania męskie
Jouets [żułet]- zabawki
Arts de la table [art de la tabl]- dekoracje
lectro-mnager [elektro menażer]- elektroniczny
Tlvision [telewizją]- telewizor
Chaussures famme [szosiur fam]- buty damskie
Chaussures homme {szosiur om]- buty męskie
Chaussures enfant [szosiur ąfą]- buty dziecięce
Disques [diske]- plyty CD
Librairie [liberi]- księgarnia
Papeterie [papeteri]- papierniczy
Accueil [akłel]- obsługa
Perfumerie [perfumeri]- perfumeryjny
Lingerie [linżeri]- bielizna
Bijouterie [biżuteri]- biżuteria
Maroquinerie [marokiuneri]- rybny
Jardinage [żardinaż]- ogrodniczy
Bricolage [brikolż]- budowlany
Alimentation [alimentasią]- spożywczy

Piętra :

Sous-sol [susol]- podziemie
Rez-de-chausse [re de szose]- parter
Premier tage [premier etaż]- poziom pierwszy
Deuxième tage [duzjem etaż]- drugi poziom
Entre [ątr]- wejście
Rue [rue]- ulica
L’escalier [leskalie]- schody

„Gdzie co jest ?”:

Devont [dewą]- przed
Derrière [derier]- za
À ct de [akote du]- obok
Sur [sjur]- na
Sous [sus]- pod
Dans [dą]- w
En face de [ą fąs du]- na przeciwko
Entre [ątr]- pomiędzy

Określenie ilości :

Beaucoup [buku]- dużo
Assez [ase]- dość
Trop [tro]- zbyt
Ne(czasownik)pas assez [ne...pa ase]- nie dość


Acheter [aszete]- kupować
Payr [peje]- płacić
Choisir [złazi]- wybierać
Essayer [eseje]- przymierzać

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata