profil

Różne struktury czasownikowe-ang.

poleca 85% 151 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pamiętaj, by po okolicznikach z elementem przeczącym stosować inwersję, jeśli taki okolicznik znajduje się na początku zdania. Chodzi tu o następujące okoliczniki: never, seldom, hardly ever, hardly, barely, on no account, under no cicumstances, nowhere, not only, only later, only then, rarely, for no reason itd.
oraz o najbardziej skomplikowaną strukturę - no sooner +had V3 + than....

Okoliczniki te umieszczamy na początku zdania, aby podkreślić ich znaczenie.

Never does he smoke before breakfast.
On no account must you touch it.
Not only is he the champion, but he's also my close friend.
No sooner had I left than I fell.

Podoba się? Tak Nie