profil

Diagram ishikawy, pareto-lorenza, fmea

poleca 83% 926 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Problem, który przedstawię za pomocą pięciu metod dotyczyć będzie parametrów eksploatacji wpływających ujemnie na opony.

Oto metody, które posłużą mi do przedstawienia danego zagadnienia:

1. Diagram przyczynowo-skutkowy ISHIKAWY

2. Diagram PARETO-LORENZA

3. Analiza FMEA

4. Diagram pokrewieństwa

5. Diagram relacji
Diagram przyczynowo-skutkowy ISHIKAWY

Przeciążenia 30% Ciśnienie 20% Obręcze 10%


jazda na zakrętach z nieprawidłowe niedobór
dużą prędkością 7% ułożenie ładunku ciśnienia w
przewożonego 11% nadmiar oponie 10% wąskie
ciśnienia w obręcze 5%
oponie 10%
niskie kołnierze
jazda po dużych zamontowanie na boczne obręczy 5%
nierównościach i koła bliźniacze opon
krawężnikach 8% o nierównej średnicy 4%
nieodpowiednia
eksploatacja
opon


niska nieodpowiedni najazd na krawężnik
wilgotność dobór pod małym kątem
powietrza 3% materiałów 5% i zbyt dużą
wysoka prędkością 6%
temperatura nieprawidłowy wjechanie w zbyt
rodzaj powietrza 4% układ włókien dużą dziurę na
nawierzchni 8% opasania 5% jezdni 9%Otoczenie 15% Produkcja 10% Uszkodzenia mechaniczne 15%


Jak widzimy na diagramie ISHIKAWY zostały przedstawione przyczyny, które powodują złe eksploatowanie opon.
Poszczególne przyczyny dają w sumie 100%

1. Przeciążenie 30%
nieprawidłowe ułożenie ładunku przewożonego 11%
jazda po dużych nierównościach i krawężnikach 8%
jazda na zakrętach z dużą prędkością 7%
zamontowanie na koła bliźniacze opon o nierównej średnicy 4%
2. Ciśnienie 20%
nadmiar ciśnienia w oponie 10%
niedobór ciśnienia w oponie 10%
3. Obręcze 10%
niskie kołnierze boczne obręczy 5%
wąskie obręcze 5%
4. Otoczenie 15%
rodzaj nawierzchni 8%
wysoka temperatura powietrza 4%
niska wilgotność powietrza 3%
5. Produkcja 10%
nieodpowiedni dobór materiałów 5%
nieprawidłowy układ włókien opasania 5%
6. Uszkodzenia mechaniczne 15%
wjechanie w zbyt dużą dziurę na jezdni 9%
najazd na krawężnik pod małym kątem i zbyt dużą prędkością 6%


Analiza PORETO-LORENZA


Rodzaj przyczyn z procentowym odzwierciedleniem liczby częstotliwości ich występowania przedstawia się następująco:

P1 - nieprawidłowe ułożenie ładunku przewożonego 11%
P2 - jazda po dużych nierównościach i krawężnikach 8%
P3 - jazda na zakrętach z dużą prędkością 7%
P4 - zamontowanie na koła bliźniacze opon o nierównej średnicy 4%
P5 - nadmiar ciśnienia w oponie 10%
P6 - niedobór ciśnienia w oponie 10%
P7 - niskie kołnierze boczne obręczy 5%
P8 - wąskie obręcze 5%
P9 - rodzaj nawierzchni 8%
P10 - wysoka temperatura powietrza 4%
P11 - niska wilgotność powietrza 3%
P12 - nieodpowiedni dobór materiałów 5%
P13 - nieprawidłowy układ włókien opasania 5%
P14 - wjechanie w zbyt dużą dziurę na jezdni 9%
P15 - najazd na krawężnik pod małym kątem i zbyt dużą prędkością 6%


Porządkowe przedstawienie przyczyn od najczęściej występujących:

P1 - nieprawidłowe ułożenie ładunku przewożonego 11%
P5 - nadmiar ciśnienia w oponie 10%
P6 - niedobór ciśnienia w oponie 10%
P14 - wjechanie w zbyt dużą dziurę na jezdni 9%
P2 - jazda po dużych nierównościach i krawężnikach 8%
P9 - rodzaj nawierzchni 8%
P3 - jazda na zakrętach z dużą prędkością 7%
P15 - najazd na krawężnik pod małym kątem i zbyt dużą prędkością 6%
P7 - niskie kołnierze boczne obręczy 5%
P8 - wąskie obręcze 5%
P12 - nieodpowiedni dobór materiałów 5%
P13 - nieprawidłowy układ włókien opasania 5%
P4 - zamontowanie na koła bliźniacze opon o nierównej średnicy 4%
P10 - wysoka temperatura powietrza 4%
P11 - niska wilgotność powietrza 3%


Symbolprzyczyny Nazwaprzyczyny Procentowy udziałprzyczyny Skumulowany udział przyczyny
P1 nieprawidłowe ułożenie ładunku przewożonego 11% 11%
P5 nadmiar ciśnienia w oponie 10% 21%
P6 niedobór ciśnienia w oponie 10% 31%
P14 wjechanie w zbyt dużą dziurę na jezdni 9% 40%
P2 jazda po dużych nierównościach i krawężnikach 8% 48%
P9 rodzaj nawierzchni 8% 56%
P3 jazda na zakrętach z dużą prędkością 7% 63%
P15 najazd na krawężnik pod małym kątem i zbyt dużą prędkością 6% 69%
P7 niskie kołnierze boczne obręczy 5% 74%
P8 wąskie obręcze 5% 79%
P12 nieodpowiedni dobór materiałów 5% 84%
P13 nieprawidłowy układ włókien opasania 5% 89%
P4 zamontowanie na koła bliźniacze opon o nierównej średnicy 4% 93%
P10 wysoka temperatura powietrza 4% 97%
P11 niska wilgotność powietrza 3% 100%

Przedstawione dane posłużą do wygenerowania wykresu przedstawiającego zależność pomiędzy przyczyną, a ich występowaniem.

Z wykresu wynika, że 20% przyczyn powoduje 31% skutków pozostałe 80% przyczyn odpowiada za 69% skutków.
Ponadto można stwierdzić, że za 31% wszystkich przyczyn występujących odpowiadają trzy przyczyny.
W badanym okresie głównymi przyczynami odpowiadającymi za eksploatację opon są:
P1 - nieprawidłowe ułożenie ładunku
P5 - nadmiar ciśnienia w oponie
P6 - niedobór ciśnienia w oponie

Analiza FMEAElement,część Wada Skutki wady Przyczyna wady LPW(P) LPO(D) LPZ(S) LPR(C) Działania naprawcze
opona ciśnienie szybsze zużycie opony P6-niedobór ciśnienia w oponie 8 1 5 40 do pompowanie ciśnienia w oponie
opona nieprawidłowa produkcja opony po napompowaniu występuje wybrzuszenie po obu stronach opony P13-nieprawidłowy układ włókien opasania 2 7 6 102 wymiana opony
opona przeciążenie samochodu zła przyczepność P1-nieprawidłowe ułożenie ładunku przewożonego 6 1 8 48 zmienić ułożenie ładunku przewożonego
opona uszkodzenie mechaniczne przecięcie opony P15-najazd na krawężnik pod małym kątem i zbyt dużą prędkością 4 1 6 24 wulkanizacja opony lub jej wymianaLiczby LPW, LPO, LPZ ustaliłam na podstawie własnych doświadczeń związanych z obsługą i dokonywaniem napraw.
Najwyższe wartości LPR przypadły dla przyczyny P13 nieprawidłowy układ włókien opasania.Diagram pokrewieństwa


Pytanie: Czym należy się kierować przy wyborze opon ?
Odpowiedzi:
rodzajem opony,
ceną,
jakością,
marką firmy,
rodzajem bieżnika,
przyczepnością opony,
drogą hamowania opony,
odprowadzaniem wody,
poziomem hałasu i wibracji,
stabilnością,
przeznaczeniem opony.


Koszt

cena

Produkt

rodzaj opony
rodzaj bieżnika
przyczepność opony
droga hamowania opony
odprowadzanie wody
poziom hałasu i wibracji
stabilność
przeznaczenia opony

Firma

marka firmy
jakośćDiagram relacji


Czym należy się kierować przy
wyborze opon ?
Koszt Produkt Firma


Cena rodzaj opony przeznaczenie opony jakość marka

rodzaj bieżnika
przyczepność opony
droga hamowania opony
odprowadzanie wody
poziom hałasu i wibracji
stabilność

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Typ pracy