profil

Maria Konopnicka

Materiał: Streszczenie lektury pt. "Dym".

Źródło: upload.wikimedia.org