profil

Osiągnięcia cywilizacyjne Sumerów i Egipcjan.

poleca 77% 927 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Sumerowie Sumerowie

Otaczający nas świat ze swymi wynalazkami technicznymi, wydaje się nam oczywisty, jakby to, że choćby koło i pismo istniały zawsze. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że wszystko miało swój początek. Tylko, kiedy i gdzie…

Okazuje się, że w starożytności nie były znane tak oczywiste dla nas wyżej wymienione elementy rzeczywistości. Jednak w Mezopotamii, kraju położonym między dwoma rzekami Eufratem i Tygrysem, zamieszkali ludzie, którzy mieli ogromną jak na tamte czasy fantazję. Obecnie lud ten znany jest pod nazwą Sumerowie.

Sumerowie dokonali wielu przydatnych dla nas odkryć. Liczne przetrwały do naszych czasów. Właśnie jednym z ważniejszych wynalazków starożytnej Mezopotamii było koło. Ułatwiło ono lądowy transport żywności oraz ułatwiło przemieszczanie się z miejsca na miejsce.

Jednak najważniejszym z ich wynalazków było pismo. Było to pismo klinowe, później zostało udoskonalone przez Fenicjan. Dzięki niemu możemy obecnie i mogliśmy w przeszłości porozumiewać się, zostawiać wiadomości o naszym pobycie oraz pisać kroniki. Właśnie od momentu wynalezienia pisma zaczyna się nowożytność.

Sumerowie jako pierwsi zaczęli tworzyć szkoły. Uczyli w nich matematyki i pisania.

Mieszkańcy Mezopotamii podzielili dzień na godziny i określili system miar.

Zaś Egipcjanie zasłynęli z budowania piramid. Uczeni zajmujący się badaniem ich tajemnic wnioskują, że ich twórcy, podobnie jak w wielu religiach obecnie, wierzyli w życie po śmierci. Patrząc natomiast na usytuowanie piramid można dojść do wniosku, że Egipcjanie mieli doskonale rozwiniętą astronomię, bo wznosili je uwzględniając strony świata. Analizując architekturę Egipcjan można dojść do wniosku, że cenili sobie nauki ścisłe. Budowanie piramid wymagało dokładnego wyliczenia potrzebnych surowców oraz dokładnych projektów. Matematyka osiągnęła jak na tamte czasy bardzo wysoki poziom. Nauczyli się obliczać między innymi pole trójkąta oraz pole trapezu.

Można powiedzieć, że w Egipcie zaczęto „porządkować” upływ czasu, ponieważ Egipcjanie konstruowali zegary wodne i słoneczne. Określili również długość roku astronomicznego. Stworzyli kalendarz, w którym rok liczył 360 dni.

Jak świadczą stare teksty, Egipcjanie znali się też na medycynie: zajmowali się produkcją lekarstw. Widzieli konieczność dbania o stan zdrowia, dlatego się o nie modlili.

Po przeanalizowaniu tych informacji zadziwiające jest to, że aż tyle zawdzięczamy starożytnym cywilizacjom. Gdyby Sumerowie nie wynaleźli koła niebyło by tak łatwo się przemieszczać jak w dobie obecnej. Obecnie nie wyobrażamy sobie świata bez rowerów, samochodów, wózków dziecięcych, koparek i wywrotek oraz innych środków transportu. Gdyby nie koło bardzo wolno byśmy się przemieszczali. Nie rozwinąłby się handel nie mówiąc już o podróżach oraz o odkrywaniu nowych lądów. Natomiast pismo pozwala nam na szybszy przekaz informacji. Czytając książki możemy się dużo dowiedzieć o przeszłości, o otaczającej nas rzeczywistości.

Dzięki umiejętności pisania możemy zapisywać i przekazywać własne myśli.

Do tej pory liczymy czas podobnie jak Egipcjanie, nie można sobie wyobrazić życia bez kalendarza lub zegarka. Nie moglibyśmy nic dokładnie zaplanować ani się z nikim umówić. Nie wiedzielibyśmy, kiedy się urodziliśmy, ani ile mamy lat. Nie musielibyśmy też uczyć się historii.(…) Okazuje się, że wszystko, co nas otacza zawdzięcza swój początek starożytnym cywilizacjom.

Według mnie, gdyby nie one bylibyśmy nadal prymitywnym nic niewiedzącym o świecie ludem.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty