profil

W obronie tolerancji religijnej

poleca 85% 420 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ostatnie doniesienia prasowe z Francji mówią o zakazie noszenia nakrycia
głowy w szkołach przez dziewczęta wyznania islamskiego. Inne- o pobiciu w
Gdańsku Naczelnego Rabina Polski. Wymienione fakty to przejaw wciąż obecnego
w naszym świecie i kraju braku tolerancji religijnej (często również rasizmu).

Co to jest tolerancja ?
Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego, tolerancja to "szacunek dla
cudzych poglądów lub wierzeń wyrażający się w dopuszczeniu ich do głosu;
wyrozumiałość, pobłażanie, wobec jakiegoś zjawiska". Przejawem tolerancji
religijnej będzie zatem szacunek dla wyznawców innych religii.

Dlaczego należy bronić tolerancji religijnej ?
Prawo wolności wyznania jest jednym z podstawowych praw gwarantującym
człowiekowi wolność, jest jednym z podstawowych praw człowieka. Prawa
człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu
człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które
są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie
od władzy i nie mogą być przez nią regulowane). Państwu przypisuje się rolę instytucji,
której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności
ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Mówi o tym
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. Jest to również prawo, które gwarantuje Nasza
Konstytucja ( Rozdz.2 art.53)
Obrona tolerancji religijnej jest zatem obroną podstawowego prawa przysługującemu
każdemu człowiekowi. Obroną jego wolności i wyrazem szacunku dla każdego z nas.

Wyobraźmy sobie sytuację w której od jutra zaczęłoby się prześladować wszystkich tych,
którzy obchodzą Święta Bożego Narodzenia. Czy nie odebralibyśmy tego jako zamach na
naszą wolność, odwieczną tradycję, groźne ograniczenie naszej wolności ?

Skutki braku tolerancji religijnej
Brak tolerancji religijnej zagraża demokracji - równym prawom wszystkich ludzi w danym
kraju, równym prawom narodów czy wyznawców danej religii na świecie.
Brak tolerancji religijnej prowadzi zawsze do przemocy. Skrajnym przypadkiem
braku tolerancji religijnej jest Dżihad - Święta Wojna wypowiedziana przez odłam
wyznawców Islamu. Jej przejawem jest szerzący się na świcie terroryzm, atak na
World Trade Center w 2001, zamachy w Madrycie czy Londynie
Obrona tolerancji regijnej jest zatem obroną pokoju, świata bez wojen i przemocy.

Czy istnieją jakieś granice tolerancji regijnej ?
Pamiętajmy o tym, że tolerancja ma swoje granice.
Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że jeżeli jest
to nawet zgodne z czyjąś religią można dopuszczać się
czynów nie zgodnych z prawem oraz krzywdzenia innych
ludzi w jakikolwiek sposób. Nawet jeżeli religia na to
zezwala nie możemy przekraczać norm moralnych i prawnych.

Czy należy zatem bronić tolerancji religijnej - tak. Czy są jakieś granice tolerancji religijnej - tak.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata