profil

Opis ogólny astronomii

poleca 85% 277 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Jowisz wenus saturn Ziemia merkury neptun uran

Greckie słowo astron oznacza gwiazdę, skąd można by wysnuć logiczny,acz niepoprawny wniosek, iż astronomia zajmuje się badaniem gwiazd.Jest to zresztą zgodne z powszechnie panującym mniemaniem, według którego astronom nie robi nic innego, tylko się w gwiazdy patrzy. Nazwa tej nauki powstała w zamierzchłych czasach, gdy nie było jeszcze teleskopów i komputerów . Ówcześni astronomowie śledzili na nieboskłonie szlaki gwiazd - zarówno tych stałych, jak i błądzących, dzisiaj zwanych planetami. Z czasem jednak astronomia rozwinęła się znacznie, obejmując coraz to szersze kręgi wiedzy.

Dzisiaj zajmuje się praktycznie wszystkim, co pozaziemskie – od Księżyca począwszy, na najodleglejszych miejscach w kosmosie skończywszy Oprócz sięgania w dal, współczesna astronomia sięga też w przeszłość, docierając do początków czasu i przestrzeni. Można więc rzec, że obecnie, pod koniec XX wieku astronomia zajmuje się całym Wszechświatem. Ni mniej ni więcej. Rzecz jasna, żaden człowiek nie jest w stanie objąć takiego ogromu wiedzy, dlatego naukowcy, jako ludzie mądrzy i wykształceni, podzielili całą astronomię na różne dziedziny, oto niektóre z nich:

-Mechanika nieba to bardzo szacowny przedmiot. Zajmujący się wzajemnym odziaływaniem ciał i ruchach ciał niebieskich , naukowcy starają się odgadnąć, gdzie dany obiekt znajdzie się za tydzień lub za sto lat. Czasem się im to udaje i ogłaszają wtedy przejętemu zgrozą światu, że jakaś kometa uderzy w Jowisza.

Fizyka planet rozwinęła się bardzo intensywnie w ostatnich latach, a to dzięki różnym próbnikom, wystrzelonym na przeszpiegi ku odległym planetom Układu Słonecznego. dzięki sondom kosmicznym typu Pioneer i Voyager ziemscy astronomowie otrzymali tyle danych o Jowiszu, Saturnie, Uranie i Neptunie, że starczy im tego jeszcze na wiele lat pracy.

Fizyka gwiazd, jak nazwa wskazuje, zajmuje się badaniem gwiazd. Wyjaśnia, jak gwiazdy są zbudowane i dlaczego świecą, jak się jak się rodzą, żyją i umierają. Tłumaczy dlaczego niektóre gwiazdy zmieniają swój blask albo wybuchają . Specjaliści z tej dziedziny wyliczyli, że na stare lata nasze Słońce stanie się czerwonym olbrzymem i pochłonie Ziemię. Fizyka materii międzygwiezdnej naucza, że po pozornie pustym kosmosie lata pełno różnych rzeczy, od wodoru począwszy,na prostych aminokwasach skończywszy. niektóre rejony kosmosu tak bardzo zapylone, że nic nie widać.

Astronomia pozagalaktyczna bada inne galaktyki. A są pośród nich okazy intrygujące: galaktyki aktywne, co trwonią energię na skalę iście kosmiczną, galaktyki wybuchające i zderzające się w widowiskowy sposób czy radiogalaktyki wyrzucające z siebie dwie długie wstęgi gazu, zwane dzetami. Kosmologia szacowny dział astronomii , którego przedmiotem badań jest Wszechświat jako całość, jego budowa , ewolucja; żródłem informacji są obserwacje astronomiczne obiektów znajdujących się poza Galaktyką; wyniki tych obserwacji są traktowanw jako reprezentatywne dla całego Wszechświata ( jest to treść tzw. Zasady kosmologicznej) . Teorie kosmologiczne wymagają ekstrapolacji na cały Wszechświat praw fizyki , których słuszność została potwierdzona na podstawie eksperymentu lub obserwacji jedynie w stosunku do zjawisk o skończonym czasie trwania i zachodzących w ograniczonym obszarze. Ekstrapolacja ta stwarza możliwość konstruowania dopuszczalnych z punktu widzenia aktualnej wiedzy różnych teoretycznych modeli Wszechświata , które moogą być porównywane z obserwacjami . Radioastronomia: dział asronomi zajmujący się badaniem obiektów astronomicznych poprzez obesrwacje i interpretacje wysyłanych przez nie fal radiowych

Prawo Keplera:

1)każda planeta porusza się po elipsie, a w jednym z jej ognisk znajduje się słońce

2)pola zakreślane w jednakowych okresach czasu przez promień wodzący planety są sobie równe

3) kwadraty okresów czasu obiegu planet dookoła słońca są proporcjonalne do sześcianów ich średnich odległości od słońca

Prawo Hubble’a : galaktyki oddalają się z prędkościami proporcjonalnymi do odległości

Wszechświat jest to ogół obiektów astronomiczny, czyli wszystkie galaktyki planet i gwiazdy i inne rzeczy wraz z czasoprzestrzenią . Naukowcy stwierdzili że nasz wszechświat ciągle się powiększa przez to że odległości między galaktykami powiększają się . obserwacje składu chemicznego materii dowodzą że najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem jest wodór stanowiący ponad 70 % masy wszystkich atomów.

A teraz coś bliżej naszym wyobrażeniom czyli planety , w naszym układzie słonecznym jest ich dziewięć :

Ziemia najbliższa nam ludziom planeta . Trzecia wg oddalenia od Słońca planeta Układu słonecznego , masa ziemi wynosi 5,975 . 1024 kg , średnia temperatura na powierzchni wynosi 281 K pośada atmosferę ma jednego naturalnego satelitę Księżyc

Mars zwany czerwoną planetą , czwarta planeta wg oddalenia od słońca ,najlepiej zbadana planeta ma dwa naturalne satelity ( Phobos , Deimos) ma atmosferę rzadszą od ziemskiej liczne kratery temperatura waha się od –90oC do +30 oC

Merkuty najbliższa Słońca przedostatnia co do wielkośći planeta najdokładniejsze dane uzyskano dzięki sondzie kosmicznej Mariner

Saturn Szósta wg oddalenia od Słońca planeta ma 18 naturalnych satelitów ( pan, Atlas, Prometeusz, Pandora, Epimetheus, Janus, Mimas, Enceladus, Tethys, Telesto, Calypso, Dione, Helena, Rhea, Tytan, Hyperion, Iapetus, Phoebe) pośada siedem pierścieni składających się z drobnych brył i okruchów , badany przez sondy Pioneer i Voyager

Jowisz największa piąta planeta wg oddalenia od słońca, ma 16 naturalnych satelitów ( Metis, Andastea, Amalthea, Thebe, Io, Europa, Ganimedes, Callisto, Leda, Himalia, Listhea, Elara, Ananke, Carme, Pasphea, Sinope) oraz 3 pierścienie

Wenus druga wg oddalenia od słońca planeta widoczna nad horyzontem przed wschodem słońca popularnie zwana Gwiazdą poranną ( Jutrzenka) zaś po zachodzie słońca – Gwiazdą Wieczorną, znana już w starożytności

Uran siódma wg oddalenia od słońca ma 15 naturalnych satelitów ( Kordelia, Ofelia, Bianka, Kresyda, Desdemona, Julia, Portia, Rozalinda, Belinda, Puk, Miranda, Ariel, Umbriel, Tytania, Oberon) i 11 wąskich pierścieniodkryty w 1781 roku

Neptun ósma wg oddalenia od słońca planeta ma 8 naturalnych satelitów ( Najada , Talassa, Despoina, Galatea, Larissa, Proteus, Tryton, Nereida) i 4 pierścienie odkryty w 1846 roku niewidoczny gołym okiem

Pluton najdalsza wg oddalenia od słońca planeta układu słonecznego i najmniejsza ze znanych , odkryty w 1930 roku ma jednego naturalnego satelitę Charona

Teraz należy wspomnieć o centrum naszego układy słonecznego bez którego nie było by życia na ziemi czyli

-Słońce: nabliższa ziemi gwiazda centralne ciało układu słonecznego główne żródło energii docierającej do ziemi masa słońca wynosi 332 958 mas ziemi ,

-Gwiazdy: Gwiazdami nazywamy kule gazowe o masach nieprzekraczających kilkudzieśięciu mas słońca i przynajmniej przez część swej ewolucji świecą światłem z reakcji termojadrowych zachodzących w ich wnętrzach . Gołym okiem na niebie można dostrzec około 6000 gwiazd należących do naszej galaktyki do której należy słońce . Blask gwizd może się znacznie zmieniać ( gwiazdy zmienne np. nowe i supernowe) przyczyny zmiany blasku gwiazd spowodowane są zmianą składu chemicznego w ich wnętrzu w wyniku reakcji termojądrowych . Gwiazdy powstają najprawdopodobnie w wyniku samograwitacyjnego kurczenia się obłoków materii międzygwiezdnejPodoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 6 minut