profil

Zadanie z fizy

poleca 85% 255 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.46
Z ciała o masie m1= 11000kg następuje strzał w kierunku poziomym.
Masa pocisku wynosi m2= 54kg. Oblicz prędkość, z jaką działo zostaje odrzucone wstecz, jeśli prędkość pocisku wynosi v2= 900 m/s.

m1= 11000 kg
m2= 54 kg
v1 = ?
v2 = 900 m/s

Po = Pk
Po=(m1+m2)* V
V= 0 – na początku działo jest w spoczynku

0=m2*v2 – m1*v1
m1*v1 = m2*v2
v1= (m2*v2) / m1

v1= (54kg*900m/s) / 11000kg
v1 = 4,42 m/s


1.47
Wózek z piaskiem o masie m1=10kg toczy się z prędkością v1=1 m/s po poziomej powierzchni bez tarcia. Naprzeciw wózka toczy się kula o masie m2=2kg z prędkością poziomą v2=7 m/s i po zderzeniu z wózkiem grzęźnie w piasku. Z jaką prędkością i w którą stronę będzie poruszał się wózek z kulą?

m1 = 10kg
m2 = 2kg
v1 = 1m/s
v2 = 7m/s
v3 = ?

Po = Pk
m2*v2 – m1*v1 = (m1+m2)*v3
v3= (m2*v2 – m1*v1) / (m1+m2)
v3 = (2kg*7m/s – 10kg*1m/s) / (10kg+2kg)
v3 = 0,33 m/s
Wózek z kulą porusza się w tym kierunku, w którym toczyła się kula.


1.49
Lodołamacz o masie m=500 ton płynący z wyłączonym silnikiem z prędkością v1=10 m/s zderzył się z krą i zaczął ją pchać przed sobą z prędkością v2 = 2 m/s. Oblicz masę kry.

m1=500t = 500 000kg
v1= 10 m/s
v2= 2 m/s
m2 = ?
Po = Pk
m1*v1 = (m1+m2)*v2
m1*v1 – m1*v2 = m2*v2
m2 = [m1*(v1 - v2)] / v2

m2 = [500000kg*(10m/s – 8m/s)] / 2 m/s
m2 = 2000000kg = 2 000t

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta