profil

Chemia leków - "Peptydy"

poleca 85% 196 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Są wytwarzane przez wiele tkanek ośrodkowego układu nerwowego i posiadają znaczenie dla prawidłowego fukcjonowania tkanki nerwowej. Niektóre subst. endogenne ze względu na swoje funkcje mogą być zaliczane do neuroprzekaźników, ponieważ biorą udział w regulacji przepływu bodźców pomiędzy neuronami ale różnią się w tym wzg. od klasycznych neuroprzekaźników. Określone są czynnikami regulacyjnymi. Coraz większą wagę czynniki reg. - pochodne purynowe odgrywają rolę w aspekcie czynności ośrodkowego układu nerwowego.

LEKI PSYCHOTROPOWE

a) leki o działaniu neuroleptycznym

Stosowane są głównie w terapii schizofrenii oraz w fazie maniakalnej psychoz maniakalno-depresyjnych, przebiegają z objawami silnego pobudzenia i agresji. Podtswową gr. trójcyklicznych neuroleptyków stanowią pochodne fenotiazyny z jej głównym przedstawicielem - chloromazyną. Często określana jako lek modelowy, do którego odnosi się aktywność innych neuroleptyków. Jest układem trójpierścieniowym, w którym 2 pierścienie benzenu zostały "spięte" przez atomy siarki i azotu. Jeden z pierścieni benzenowych może zostać zamieniony na pirydynę, powstaje w ten sposób układ azenotiazyny. Zamiana atomu azotu ukł. fenotiazyny na węgiel z podwójnym wiązaniem daje układ tioksantenu. Podstawienie w położenie 2 ukł. fenotiazyny czy tioksantenu ugrupowań o charakterze elektronossącym potęguje aktywność neuroleptyczną tych pochodnych w porównaniu z niepodstawionymi analogami. Rodzaj podstawnika w położeniu 10 w sposób zasadniczy determinuje właściwości farmakologiczne leków. Najprostrzą budowę w gr. pochodnych fenotiazyny ma pramazyna jej pochodne to chlorpromazyna.

b) leki przeciwdepresyjne

Leki tej gr. stosowane są w leczeniu depresji niezależnie od przyczyny powodującej jej powstawanie oraz zakresu klinicznych objawów, na które subst. te mogą wpływać. Depresja zależna jest od tzw. chorób afektywnych, których patogeneza nie jest w pełni znana. W zespole depresyjnym wyróżnia się 2 rodzaje objawów klinicznych, u podtsw których leżą odmienne mechanizmy patogenetyczne.
Depresja przebiega z zahamowaniem podstawowych procesów psychicznych i zjawisk ruchowych. Cechuje się niskim poziomem lęku i często nedmierną sennością w ciągu dnia bez wyraźnych zaburzeń snu w nocy.
Zamiast zahamowań występuje niepoków psychiczny i ruchowy związany z lękiem, zaburzeniami snu w nocy, jego spłyceniem lub całkowitą bezsennością.

c) sole litu

Jon litu wykazuje podobieństwo do czterech najważniejszych biologicznie kationów. (sód, potas, magnezm wapń). Jest podobnie jak sód i potas kationem jednowartościowym, jego promień jonowy jest niemal identyczny jak jonu magnezu, a potencjał jonowy taki jak jonu wapnia. Stwarza to możliwość współzawodnictwa litu z tymi kationami zarówno w zakresie transportu przez błony kom. jak i wpływu aktywującego lub hamującego enzymy. Zastępując jony Na lit jest wolniej transportowany przez pompę sodowo-potasową i w ten sposób nie pozwala na utrzymanie potencjału komórkowego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty