profil

XX wiek- wiek klęski czy nadziei?

poleca 85% 107 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wielu ludzi uważa, że XX wiek jest wiekiem klęski, cierpienia i bólu spowodowanego licznymi wojnami rozpętanymi w tym okresie. Przeciwnicy nie mogą się z ta tezą zgodzić, ponieważ uważają, że nie można zapominać również o wielu wynalazkach oraz odkryciach które ujrzały światło dzienne w tym czasie i dały nadzieję ludzkości. Trudno jednoznacznie określić kto ma rację. Każda ze stron ma swoje powody by nie ustępować. Moim celem nie jest krytykowanie jakiejkolwiek ze stron, ale postaram się wykazać, iż w XX wieku, oprócz klęsk, było wiele wydarzeń które rzuciły na świat promyk nadziei.

Wiek XX to wiek niezwykle burzliwy pełen przemocy i cierpienia ale jednocześnie wiek niezwykłego rozwoju myśli ludzkiej która daje nadzieje na lepszą przyszłość.

Pierwszym argumentem, który przemawia za tym, ze ten okres był czasem klęski są przede wszystkim liczne wojny, które pochłonęły miliony ludzi. Największą z nich była II wojna światowa, która trwała aż sześć lat pochłaniając ze sobą 60 milionów ludzkich istnień. Nie zapominajmy również o innych wojnach takich jak: I wojna światowa, wojna na Bałkanach, wojna w Czeczenii i Wietnamie. Wszystkie te wojny zabrały z tego świata niewyobrażalnie dużo cywilów i jeszcze więcej żołnierzy, zostawiając po sobie zgliszcza i ludzkie tragedie.
Następnym argumentem potwierdzającym tezę o klęsce tego stulecia są wojny i ataki terrorystyczne o podłożu religijnym. Przykładem mogą być: atak terrorystyczne na USA ( World Trade Center), Londyn, Biesłana, wojny „religijne” w Palestynie,Izraelu, Afganistanie. Wszystkie te wydarzenia maja na celu tylko jedno – zniszczyć wyznawców innych religii.
Nie mam rówiez wątpliwości , że komunizm, który panuje lub panował w wielu krajach np. w Chinach, na Kubie, w Rosji, był źródłem klęski tych narodów. Wszyscy którzy nie zgadzali się z dyktaturą komunistyczn byli pozbawiani życia i tak na całym świecie straciło przez to życie około 80 milionów ludzi
Kolejnym przkładem upadki wartości humanistycznych był holocaust czyli masowa zagłada Żydów. Wiele milionów Żydów zginęło z ręki III rzeszy w obpzach koncentracyjnych.

Wszystkie wymienione powyżej argumenty udowadniają, ze XX wiek możan nazwać okresem klęski.

Jednakże chciałbym powrócic do mojej początkowej tezy i podać kilka argumentów, które pomogą nazwac ten okres, również okresem nadziei.

Posłużę się przykładem który zobrazuje mój pogląd. W okresie holocaustu znaleźli się ludzie, którzy mimo ogromnego zagrożenia, pomagali Żydom ratując im życie. w myśl żydowskiego Talmudu "jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat" (Talmud Babiloński). Wszyscy ci ludzie są uznani przez naród żydowski Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata. Jest to przykład, że część ludzi nigdy nie wyrzekła się dobra i próby ocalenia człowieczeństwa.
W XX wieku niezwykle szybko rozwinęła się myśl ludzka. Dzieki temu nastapił ogromny postęp w medycynie, farmacji i wiele innych dziedzinach które bezpośrednio ratują ludzkie życie. Przykładem może być wynalezienie pierwszego antybiotyku – penicyliny, który uratował tysiące ludzi. Rozpoczęto też intensywne badania nad lekami na takie choroby jak AIDS czy nowotwory.
Kolejnym argumentem przemawiającym za tym że wiek XX jest wiekiem nadziei to działalność wielu organizacji charytatywnych. Tworzą one zbiórki które mają na celu pomoc najuboższym. Przykładem jest Polski Czerwony Krzyż, Unicef, Caritas, Polska Akcja Humanitarna.

Powyższe przykłady pokazują, iż wiek XX jest zwycięstwem dobra, humanitaryzmu i ludzkiego umysłu.

W świetle podanych przeze mnie argumentów nie można powiedzieć jednoznacznie że wiek XX był wiekiem nadziei czy klęski. Był to wiek który sprawił dużo bólu ludzkości ale nie zagubił człowieczeństwa. Mimo totalitaryzmu (hitleryzm, komunizm) ludzie dostrzegali problemy drugiego człowieka. Daje to nadzieje na przyszłość. Musimy się starać tak żyć w obecnym XXI wieku żeby nie trzeba już było pisać o nim jako o wieku klęsk, ale jak o wieku nadziei. To jest zadanie dla nas wszystkich…

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Gramatyka i formy wypowiedzi