profil

Sumerowie - Mezopotamia - Babilon

poleca 84% 2151 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Sumerowie Sumerowie

Najstarszą cywilizacją była cywilizacja sumeryjsko - babilońska 3500 lat p.n.e. Mezopotamia była to ziemia położona między dwoma rzekami: Eufratem i Tygrysem stąd nazwa Międzyrzecze.

Pierwszymi, którzy zamieszkiwali Mezopotamię byli Sumerowie. To oni stworzyli potęgę państwa i wybudowali miasta,opracowali technikę rolną i zorganizowali strukturę władzy. Mimo licznych wojen prowadzonych na terenie Międzyrzecza, wznosili oni pałace i świątynie, rzeźbili posągi, dokumentowali zwycięzców i osiągnięcia królów.

Około 3000 lat p.n.e. stworzono tzw. nomy państwa - miasta. Do największych z nich należały: Kisz, Ur, Uruk, Babilon. Władzę sprawowali tam książęta - kapłani tzw. patesi. W ich rękach spoczywała cała władza administracyjna, wojskowa i sądownicza. Miasta prowadziły między sobą ciągłe walki o dominację.

W drugiej połowie III tys. p.n.e. rozpoczęły się najazdy koczowniczych Akadów. Po podbiciu ziem powstaje państwo akado - sumeryjskie a jego stolicą jest Babilon, w którym panują ok. 200 lat. Rządził nim Sargon I Wielki. Ciągłe walki o terytoria Międzyrzecza powodują,że Sumerowie zostają całkowicie wchłonięci przez Semitów.

Jednym z większych władców Babilonu był Hammurabi (1792 - 1750 p.n.e.).

Początkowo władca małego państewka, jednak dzięki mądrej polityce podbija cały obszar Międzyrzecza. Uporządkował on prawo w kraju i stworzył Kodeks Hammurabiego. Kodeks ten zawierał przepisy prawa karnego i cywilnego, którego zasadą było "oko za oko", "ząb za ząb". Po jego śmierci Mezopotamia zostaje podbita przez Asyrię, która podbija także inne terytoria. Podbite państwa buntują się jednak i ciągłe walki prowadzą do upadku Asyrii. Powstaje Nowobabilońskie państwo, którego władcą jest Nabuchodonoza II. Ponownie, lecz na krótko przekształca zniszczony Babilon w wielką twierdzę. Gdy Nabuchodoza umiera znowu zaczynają się walki o terytorium. I władcy zmieniają się jak rękawiczki.

539 lat p.n.e. perski król Cyrus II Wielki pokonuje ostatniego władcę babilońskiego i Mezopotamia zostaje przekształcona w perską prowincję. Mezopotamia przestaje istnieć.

Do największych osiągnięć tej cywilizacji zaliczamy w dziedzinie:
- rolnictwo: uprawa zbóż (jęczmień, sezam, len),uprawa warzyw, owoców i ziół. Hodowla owiec, kóz, bydła, świń i zwierząt koniowatych.
- rzemiosło: tkactwo, narzędzia, koło do wozu i garncarskie, produkcja szkła i broni. Metalurgia złota, srebra, miedzi i brązu. System irygacyjny, czyli sieć kanałów nawadniających pola, pierwsze kanalizacje, budowanie tam. Warzenie piwa. Budowle z cegieł, świątynie - zikkuraty. Zdobnictwo - płytki i rzeźby.
- nauka: początki arytmetyki, rozwój astronomii (zegar słoneczny),system miar i wag, medycyna.
- sztuka: pierwsze portrety
- literatura: pismo klinowe, pismo na kamiennych tablicach, poematy, kodeksy prawne, teksty historyczne (dot.bitew, wojen i sławnych władców)

Jeśli chodzi zaś o religię, to lud Międzyrzecza oddawał cześć siłą natury: Niebu i wiatrowi, Księżycowi i Słońcu, wodom i górom. Uznawali politeizm, czyli wielobóstwo. Rozwijała się magia, wróżbiarstwo i kult ciał astralnych.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata