profil

Sumerowie - Mezopotamia - Babilon.

poleca 82% 1425 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Sumerowie Sumerowie

Najstarszą cywilizacją była cywilizacja sumeryjsko-babilońska 3500 lat p.n.e.
Mezopotamia była to ziemia położona między dwoma rzekami: Eufratem i Tygrysem stąd nazwa
Międzyrzecze.
Pierwszymi, którzy zamieszkiwali Mezopotamię byli Sumerowie.
To oni stworzyli potęgę państwa i wybudowali miasta,opracowali technikę rolną i zorganizowali
strukturę władzy.
Mimo licznych wojen prowadzonych na terenie Międzyrzecza, wznosili oni pałace i świątynie,
rzeżbili posągi, dokumentowali zwycięzców i osiągnięcia królów.
Około 3000 lat p.n.e. stworzono tzw. nomy państwa-miasta. Do największych z nich
należały: Kisz, Ur, Uruk, Babilon. Władzę sprawowali tam książęta-kapłani tzw. patesi. W ich
rękach spoczywała cała władza administracyjna, wojskowa i sądownicza. Miasta prowadziły
między sobą ciągłe walki o dominację.
W drugiej połowie III tys. p.n.e. rozpoczęły się najazdy koczowniczych Akadów. Po
podbiciu ziem powstaje państwo akado-sumeryjskie a jego stolicą jest Babilon, w którym panują
ok. 200 lat. Rządził nim Sargon I Wielki. Ciągłe walki o terytoria Międzyrzecza powodują,że
Sumerowie zostają całkowicie wchłonięci przez Semitów.
Jednym z większych władców Babilonu był Hammurabi(1792-1750 p.n.e.).
Początkowo władca małego państewka, jednak dzięki mądrej polityce podbija cały obszar
Międzyrzecza. Uporządkował on prawo w kraju i stworzył Kodeks Hammurabiego. Kodeks ten
zawierał przepisy prawa karnego i cywilnego, którego zasadą było "oko za oko", "ząb za ząb".
Po jego śmierci Mezopotamia zostaje podbita przez Asyrię, która podbija także inne terytoria.
Podbite państwa buntują się jednak i ciągłe walki prowadzą do upadku Asyrii.
Powstaje Nowobabilońskie państwo, którego władcą jest Nabuchodonoza II. Ponownie, lecz
na krótko przekształca zniszczony Babilon w wielką twierdzę. Gdy Nabuchodoza umiera znowu
zaczynają się walki o terytorium. I władcy zmieniają się jak rękawiczki.
539 lat p.n.e. perski król Cyrus II Wielki pokonuje ostatniego władcę babilońskiego i
Mezopotamia zostaje przekształcona w perską prowincję. Mezopotamia przestaje istnieć.
Do największych osiągnięć tej cywilizacji zaliczamy w dziedzinie:
-rolnictwo: uprawa zbóż(jęczmień, sezam, len),uprawa warzyw, owoców i ziół. Hodowla owiec,
kóz, bydła, świń i zwierząt koniowatych.
-rzemiosło: tkactwo, narzędzia, koło do wozu i garncarskie, produkcja szkła i broni. Metalurgia
złota, srebra, miedzi i brązu. System irygacyjny, czyli sieć kanałów nawadniających pola,
pierwsze kanalizacje, budowanie tam. Warzenie piwa. Budowle z cegieł, świątynie-zikkuraty.
Zdobnictwo-płytki i rzeźby.
-nauka: początki arytmetyki, rozwój astronomii(zegar słoneczny),system miar i wag, medycyna.
-sztuka: pierwsze portrety
-literatura: pismo klinowe, pismo na kamiennych tablicach, poematy, kodeksy prawne, teksty
historyczne(dot.bitew, wojen i sławnych władców)
Jeśli chodzi zaś o religię, to lud Międzyrzecza oddawał cześć siłą natury: Niebu i wiatrowi,
Księżycowi i Słońcu, wodom i górom. Uznawali politeizm, czyli wielobóstwo. Rozwijała się
magia, wróżbiarstwo i kult ciał astralnych.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty