profil

Próby zjednoczenia Polski pod koniec XIII i na początku XIV wieku.

poleca 84% 754 głosów

Władysław Łokietek

1. Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce rozpoczął się w 1138r. ( testament Krzywoustego), a zakończył koronacją Władysława Łokietka w roku 1320.

2. Wprowadzona przez Krzywoustego zasada senioratu szybko przestała obowiązywać i Polska uległa kolejnym podziałom. Mnożyły się dzielnice, książęta rywalizowali o władzę.

3. Próby zjednoczenia kraju podejmowało tylko kilku książąt. Wspierał ich w tym kościół katolicki, gdyż podział kraju na diecezje nie pokrywał się z podziałem na dzielnice.

4. Książęta, którzy włożyli największy wysiłek próby zjednoczenia Polski:

a) Henryk Brodaty i Henryk Pobożny
- zjednoczyli oni całą Małopolskę, Wielkopolskę i Śląsk
- Brodaty rozpoczął starania o koronę królewską dla syna;
- Jednak w 1241r. W czasie najazdu Tatarów Henryk Pobożny zginął w bitwie pod Legnicą

b) Henryk Probus (Prawy)
- zjednoczył ziemię wrocławską oraz ziemię krakowską i rozpoczął starania o koronę królewską; wkrótce jednak w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął (1290r.)

c) Przemysł II
- książę Wielkopolski, zdołał wywieźć insygnia koronacyjne z Krakowa; odziedziczył Pomorze Gdańskie po Mszczuju (Mściwoju), mając te dwie dzielnice uzyskał zgodę na koronację, która miała miejsce w Gnieźnie w 1295r. (koronował abp. J. Świnka); kilka miesięcy później Przemysł został zamordowany prawdopodobnie przez Brandenburczyków;

d) Wacław II
- król Czech
- podporządkowuje sobie Śląsk i ziemię krakowską
- poślubia córkę Przemysła II, dzięki czemu uzyskał poparcie J. Świnki
- w 1300r. Został koronowany w Gnieźnie na króla Polski (tym samym zostaje zawarta unia personalna polsko- czeska)
- wprowadza do Polski urząd starosty (zastępował wojewodę), ale zaczął powoływać obcych na te urzędy;
- zmarł w 1305r. – przekazując władzę Wacławowi III, a ten panował do 1306r. Kiedy to został zabity w Ołomuńcu (tym samym unia polsko- czeska zerwana).

e) Władysław Łokietek
- po śmierci Wacława III, Łokietek powraca do kraju, mając wsparcie kościoła i Węgier. Ziemie które posiadał to: Małopolska, Kujawy, ziemia sieradzko- łęczycka, Pomorze Gdańskie;
- w Krakowie jednak książę miał przeciwnika w postaci biskupa Jana Muskaty
- w 1308r. Pomorze Gdańskie jest atakowane przez Brandenburczyków, jednak Łokietek uwikłany w konflikt z biskupem krakowskim J. Muskatą nie może wspomóc obrońców Gdańska. Na pomoc wezwani zostają Krzyżacy, którzy po wypędzeniu Brandenburczyków mordują polską załogę i zajmują Pomorze Gdańskie;
- w Krakowie dochodzi do buntu mieszczaństwa niemieckiego pod dowództwem wójta Alberta. Łokietek wraz ze swoim rycerstwem krwawo stłumił bunt, co także przyczyniło się do przegranej biskupa Muskata;
- posiadając główne ziemie polskie, Łokietek rozpoczął starania o koronę, miał przy tym poparcie kościoła i stolicy apostolskiej; został koronowany na króla Polski w 1320r. Przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława (koronacja miała miejsce w katedrze krakowskiej, a nie jak do tej pory w Gnieźnie).

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy

ktoś tu elokwentnie pokazuje swoją niewiedzę. Aby mówić o ,cytuję, najezdzie Tatarów, należy pamiętać, kiedy ci Tatarzy żyli. Mój szkolny Historyk za coś takiego postawiłby pałę. Temudżyn czyli Czyngis Chan (Dżyngis Chan) wytłukł plemie Tatarów za brak posłuszeństwa. Więcej zastrzeżeń nie mam

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty