profil

Środki krwiozastępcze

drukuj
poleca 86% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Środki krwiozastępcze dzielimy na:

1. środki zastępcze osocza;
2. preparaty posiadające zdolność odwracalnego wiązania tlenu;

Ad.1

Stosuje się je w celu zwiększenia objętości krwi krążącej.
Należą tutaj :

- roztwory koloidowe, np. dekstran;
- preparaty żelatynowo-skrobiowe, np. hydroksyetyloskrobia;
- krystaloidy;


* Roztwory koloidowe *

Dekstran - w swojej budowie jest podobny do albumin i posiada zdolność wiązania wody. Zastosowanie
kliniczne wynika ze zdolności zwiększania objętości osocza, polepszania przepływu krwi
działania przeciwzakrzepowego. W lecznictwie stosuje się dekstran 40 - 10% roztwór o masie cząsteczkowej 40 tys.; sekstran 70 - 4 i 6% roztwory o masie cząsteczkowej 70 tys. ; dekstran 110 - 4% roztwór o masie cząsteczkowej 110 tys.. Wskazaniem do stosowania jest leczenie wstrząsu krwotocznego, urazowego, zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym, leczenie zakrzepicy żył i tętnic, leczenia operacyjne na naczynia krwionośne.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na dekstran, skaza krwotoczna, niewydolność nerek i krążenia.


* Preparaty żelatynowo-skrobiowe *

Są one odpowiednio modyfikowane. Wyróżniamy: polioksyżelatyny, żelatyny płynne modyfikowane, żelatyny mostkowane mocznikiem.
Wskazanie do stosowania: hipowolemia, w przebiegu wstrząsu i oparzeń; okołooperacyjne wyrównanie krążenia.

Hydroksyetyloskrobia, HES - silnie rozgałęziony polimer glukozy o masie 450 tys. Poprawia on
właściwości fizyko-chemiczne krwi, normalizuje krzepnięcie, rozszerza
i uszczelnia naczynia kapilarne. HES stosuje się w 6 - 10% roztworach fizjologicznych NaCl.
Wskazanie do stosowania: utrata krwi, osocza, leczenie i profilaktyka wstrząsu hipowolemicznego.

HES - STERIL
HES HEMODIL

HES daje niezgodności z niektórymi antybiotykami z grupy cefalosporyn, aminoglikozydów, penicylin, tetracyklin a taże z ramatydyną i teofiliną.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy