profil

Albuminy

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Są to 5% rostwory wytworzone na bazie izotonicznego NaCl, 5% glukozy, płynu wieloelektrolitowego lub płynu Rongera.

Wskazania do stosowania: oparzenia, marskość wątroby, wstrząs hipowolemiczny, obrzęk mózgu.

Fibrynogen - rozpuszczalne białko osocza, które pod wpływem trombiny przechodzi w nierozpuszczalną fibrynę tworzącą skrzep.
Wskazania do stosowania: zmniejszenie stężenia fibrynogenu, np. przy krwotokach lub pierwotne i wtórne zaburzenia wywarzania fibrynogenu, np. przy
uszkodzeniu wątroby.
Immunoglobuliny - preparaty różniące się stopniem czystości, zawierające ludzką oczyszczoną lub modyfikowaną immunoglobulinę Ig G oraz różne stężenia
immunologlobulin Ig A, Ig M.

SAMNDOGLOBULIN
PENTAGLOBIN

Wskazania do stosowania: profilaktyka i leczenie zakażeń wirusowych, bakteryjnych oraz zespołów niedoboru przeciwciał. Modyfikowanym preparatem immunoglobulin jest
HISTAMINA - jest to połączenie Ig G i chlorowodorku histaminy. Preparat ten odczula i zwiększa odporność organizmu.

Trombina - enzym przemieniający fibrynogen w fibrynę. Sosuje się go jako miejscowy środek przeciwkrwotoczny w postaci suchego proszku lub w postaci tamponów
czy gąbek.

Istnieje szereg preparatów złożonych, które wspomagają hemostazę organizmu i uszczelniają nabłonki jam ciała.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta