profil

Leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej - Farmakologia

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

* STATYNY *


Statyny - są inhibitorami enzymu hydroksymetyloglutarylokoenzymu A odpowiedzialnego za
biosyntezę cholesterolu. Efektem tego działania jest zwiększenie ekspresji i aktywność
receptorów LDL na błonie komórkowej hepatocytów. W ten sposób rożnie zdolność
wątroby do usuwania z osocza frakcji LDL, co jest podstawowym mechanizmem
działania hipolipemicznego statyny. W badaniach klinicznych wykazano, że statyny
obniżają o 25% stężenie LDL. Równocześnie dochodzi do znacznego obniżenia
stężenia cholesterolu całkowitego i trójglicerydów. Statyny zapobiegają nagłym
incydentom naczyniowym u chorych po zawale i udarze. Ponadto zmniejszają
zachorowalność na stężenie układu krążenia u chorych z hiperlipidemiami
pierwotnymi i wtórnymi. Statyny hamują procesy miażdżycowe. Działają także
pozalipidowo. Powodują pośrednio rozszerzenie tętnic, zmniejszają zdolność hemotaksji
monocytów i lipocytów do ogniska lipidowego.
Hamowanie agregacji płytek krwi;
Hamowanie mediatorów procesów zapalnych;
Hamowanie prolifelacji komórek mięśni gładkich ścian narządów;
Statyny zapobiegają wczesnym zmianom miażdżycowym, stabilizują blaszkę
miażdżycową. Zmniejszają proces przeciwzapalny, hamują przebudowę ściany
naczyniowej.

Przeciwwskazania do stosowania statyn:

- choroby wątroby;
- choroba mięśni szkieletowych;
- okres ciąży i laktacji;
- nadwrażliwość na statyny;

Działania niepożądane:

- wzrost ciśnienia aminotransferaz w surowicy;
- osłabienie i nużliwość mięśni;
- bóle i skurcze mięśniowe;
- bezsenność;
- zaburzenia żołądkowo - jelitowe;
- zaburzenia widzenia i smaku;

Iterakcje statyn:

Do leków zwiększających stężenie statyn we krwi należą:
- leki przeciw grzybicze, np. KETOKONAZOL;
- antybiotyki makrolidowe, np. ERYTROMYCYNA;
- leki blokujące kanał wapniowy, np. DILITIAZOL;
- sok gejfrutowy;

Preparaty:

Atorwastatyna - SORTIS - tabl. 10,20,40mg
Fluwastatyna - LESCOL - kaps. 20,40mg
Lawastatyna - LOWASTELOL, LOWASTIN - tabl. 20mg
Simwastatyna - ZOKOR, SIMWAHEXAL, VASILIP - tabl. 10,20,40mg* FIBRATY *

Fibraty - leki hamujące biosyntezę lipoprotein VLDL. Leki te zmniejszają stężenie trójglicerydów we
krwi. Fibraty stosowane w postaci zmikronizowanej, zmniejszają stężenie frakcji LDL.
- zmniejszają endogenną syntezę cholesterolu a cholesterol osoczany jest efektywniej
przenoszony do wątroby dzięki wzmożonej produkcji frakcji HDL;
- stabilizują blaszką miażdżycową, gdyż łatwiej przenikają do jej lipidowego rdzenia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty