profil

Zawał serca i leczenie zawału mięśnia sercowego

poleca 84% 962 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zawał mięśnia sercowego jest spowodowany zaczopowaniem jednej z tętnic wieńcowych znajdujących się w mięśniu. W skutek tego dochodzi do zatrzymania krążenia w całym mięśniu lub w jego części. W zależności od stopnia wyłączenia mięśnia sercowego może dochodzić w najgorszym wypadku do zgonu lub do niedotlenienia.
W pierwszym etapie postępowania należy chorego unieruchomić. Sygnałem wskazującym możliwość pojawienia się zawału mięśnia sercowego jest nagły, ostry i narastający ból w okolicy mostka i przebiega on z odczuciem silnego lęku. Dalej kontroluje się ciśnienie krwi, stopień wydolności mięśnia sercowego.

Postępowanie lecznicze:

1. Tlenoterapia - wskazania u wszystkich chorych, u których stwierdzono ostrą niewydolność wieńcową.
2. Wprowadza się leczenie fibrynolityczne (trombolityczne) celem takiego leczenia jest udrożnienie
zamkniętej przez zakrzep tętnicy wieńcowej.

Mechanizm działania leków fibrynolitycznych polega na przekształceniu plazminogenu w czynny enzym zwany plazminą, która rozpuszcza skrzep. Stosuje się tutaj STREPTOKINAZĘ.

Wskazanie do stosowania : ból zawałowy, który trwa 12h od momentu powstania. Streptokinazę stosuje się we wlewie dożylnym w ciągu 60 min.

Przeciwwskazania:

- czynne krwawienia wewnętrzne;
- nie wolno jej podawać u pacjentów, którzy przeszli długotrwałą reanimację podczas której nastąpiło
złamanie żeber, mostka i uszkodzenie innych narządów;
- przebyte udary krwotoczne mózgu i nowotwory oraz urazy głowy przebytre w ciągu 1- miesiaca;
- ciąża;
- skaza krwotoczna;
- ciśnienie tętnicze powyżej 200/120;
- w ciągu 5-ciu dni w przestrzenbi 2-letniej od momentu wystąpienia zawału stosowana była
streptokinaza;

3. Wprowadzenie nitratów - stosowanie Nitrogliceryny we wlewie dożylnym. Nitrogliceryna podana w
ten sposób zmniejsza strefę martwicy bo rozszerza naczynia wieńcowe. Działa antyrytmicznie,
tłumi ból wieńcowy, zapobiega obrzękowi płuc i ułatwia przepływ wieńcowy.
4. Leczenie przeciwbólowe - stosuje sie tu Morfinę podawaną dożylnie w dawkach 2-5mg
powtarzanych co 30-60 min.
5. Leczenie B(beta)-adrenolitykami - wskazaniem do stosowania jest pojawienie się podwyższonego
cisnienia skurczowego.
- u chorych z utrzymującym się bólem wieńcowym;
- u chorych z migotającymi przedsionkami;

METAPROLOL
ATENOLOL

6. Wprowadzenie ACEI - celem wprowadzenia tych leków jest zahamowanie przebudowy (remodelingu)
mięśnia sercowego po zawale oraz leczenie niewydolności serca w czasie zawału.

ENARAPRIL
KAPTOPRIL

7. Leczenie przeciwzakrzepowe - HEPARYNA - w postaci wlewu dożylnego w czasie nie
przekraczającym 5-ciu dni pod ścisłą kontrolą parametrów krzepliwości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty