profil

Dawkowanie leków

poleca 85% 807 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prawidłowy efekt farmakologiczny, skuteczność działania leku, jego dobra tolerancja zależą od dawki leku. Każdy lek zastosowany w zbyt dużej, czyli nieprawidłowej dawce może wywierać działanie toksyczne. Leki podaje się w dawkach jednorazowych oraz dobowych.

Rozróżniamy dawki:
a) dawka progowa (minimalna, substerapeutyczna) - jest to najmniejsza ilość substancji, która wywołuje pewne działanie na organizm człowieka.

b) dawka lecznicza - ilość leku wywołująca hamowanie lub pobudzenie czynności narządów w granicach fizjologicznych.

c) dawka uderzeniowa - dotyczy to określenia dawkowania, w którym dawka pierwsza jest dużo większa od dawek następnych zwanych dawkami podtrzymującymi.

d) dawka toksyczna - ilość leku, która wywołuje działanie trujące.

e) dawka śmiertelna (dosis letalis - DL50) - DL50=500mg - jeżeli 100 osób zażyje ta dawkę to 50 z nich umiera. Dawka ta powoduje zgon wskutek porażenia oddychania i czynności serca.

Wskaźnik terapeutyczny - WT - jest to wskaźnik, który określa rozpiętość (stosunek) między dawką bezpieczną a dawką toksyczną. Określa się go wg. wzoru: WT= DL50/DE50

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta