profil

Jądro atomowe

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Okres połowicznego rozpadu-czas w którym następuje rozpad połowy jądra atomowego izotopu pierwiastków promieniotwórczych/////
Pierwiastki bloku –D-(metale) mają na ostatniej powłoce 2, lub wyjątkowo 1 elektron, a na przedostatniej od9 do18 elektronów/////
Landanowce, aktynowce mają na ostatniej 2 elektrony, na przedostatniej 9, a na trzeciej od końca od19-32 elektronów///////
Powłoka elektronowa-KLMNOP-powłoki są zróżnicowane i składają się z podpowłoki. Popowłoka S jest najprostszą podpowłoką. Powłoka K składa się z podpowłoki S//////////
Elektron w atomie może znajdować się na jednym z wielu stanów kwantowych. W każdym z tych stanów kwantowych posiada on ściśle określoną energię, moment pędu(mVr) i SPIN, a także określoną orientację przestrzenną momentu pędu i SPIN-u.//////
Orbital- przestrzeń wokółjądrowa, której prawdopodobieństwo znalezienia elektronó wynosi od 90-95%///////////
Liczby kwantowe i ich rodzaje opisują stan elektronu w atomie
-n- główna liczba kwantowa, która opisuje energię elektronu
-Stan kwantowy- każdy orbital ma 2 strony kwantowe///////
-m- manetyczna liczba kwantowa- decyduje o umieszczeniu przestrzennym orbitalu. Moment prądu elektronów.
SPIN- efekt wywołany przez wirujący elektron////////
-l-poboczna liczba kwantowa-opisuje moment pędu atomu i kształtuje orbital
dla podpowłoki –S- – l=0
dla podpowłoki –P- - l=1
dla podpowłoki –D- - l=2
dla podpowłoki -F- - l=3////////
Definicja podpowłoki- jest to zbiór wszystkich stałych kwantowych, o tych samych wartościach n i l//////////
Definicja powłoki ze względu na liczby jest zbiór wszystkich stanów kwantowych o tej samej wartości głównej liczby kwantowej//////
Definicja orbitalu- jest zbiorem wszystkich stanów kwantowej o tej samej wartości (głównej-n-, pobocznej-l-, i magnetycznej-m-)//////////
Zakaz Pauliego- w jednym atomie nie ma dwóch identycznych opisanych elektronów liczbami kwantowymi.
Elektroujemnością pierwiastka nazywamy jego zdolność do przyciągania par elektronowych (swoich i obcych elektronów)

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata