profil

Religia (1300r.p.n.e - 7/6r.p.n.e)

poleca 87% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

---1300r.p.n.e.- czas Mojżesza
---1250-1230(?)r.p.n.e.- Exodus
---1220-1230r.p.n.e.- wejście do ziemii ---Kanaan pod wodzą Jozuego
---210-1030r.p.n.e.- czas sędziów(Salomon, Bozz, Debor, Baraka, Helego)
---1040r.p.n.e.- Powołanie Samuela na proroka.
---1030-1010r.p.n.e.- Saul
---1010-970r.p.n.e.- po namaszczeniu przez Samuela, królem zostaje Dawid.
-1005-1000r.p.n.e.- zdobywa Jerozolimę.
-998r.p.n.e.- obejmuję władzę nad całym Izraelem
-marzy o zbudowaniu Przybytku dla Arki Przymierza.
-Arka- skrzynia z laską Mojżesza, garścią manny i dekalogiem.
---970-931r.p.n.e.- Salomon- koniec podboju ziemii Kanaan.
-wybudowanie świątyni w Jerozolimie.
---CZAS KRÓLESTW:
- Podział Izraela na dwa królestwa: Judzkie (931-586r.p.n.e.) i Izraelskie (931-722/721)
---721r.p.n.e.- Najazd Asyryjczyków na królestwo Judzkie. Oblężenie Jerozolimy. Powtórny najazd Asyryjczyków i klęska pod Jerozolimą.
---586r.p.n.e.- Nabuchodonozor II zdobywa i niszczy Jerozolimę (19lipca) wraz z świątynią Jerozolimską (18lipca)- pierwsze zburzenie.
---586-538r.p.n.e.- czas niewoli Babilońskiej.
---538r.p.n.e.- Cyrus zezwala Izraelitom powrócić do ojczyzny. Palestyna prowincją perską.
---536-515r.p.n.e.- Odbudowa I poświęcenie świątyni Jerozolimskiej.
---336-330r.p.n.e.- Aleksander Wielki- koniec imperium perskiego. Założenie w Egipcie Aleksandrii.
---168/167r.p.n.e.- Juda, Szymon, Machabeusz- swoboda dla Żydów.
---63r.p.n.e.- Zdobycie Jerozolimy przez Pompejusza.
-Palestyna prowincją rzymską. Podbijają Palestynę.
---37-4r.p.n.e.- czas Heroda Wielkiego- odbudowa świątyni Jerozolimskiej.
-rzeź w Nazarecie
-7/6r.p.n.e.- Narodzenie Jezusa Chrystusa.
---TORA: ks. Rodzaju, ks. Wyjścia, ks. Liczb, ks. Powtórzonego Prawa, ks. Kapłańska.
---Świątynia Jerozolimska: Miejsce najświętsze(Arka Przymierza), Miejsce święte, przedsionek, dziedziniec kapłanów, ołtarz całopalenia, morze miedziane(do płynnych ofiar), portyki, dziedziniec zewnętrzny.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta