profil

Popyt i podaż - różne zagadnienia

poleca 85% 744 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Popyt, podaż i ceny
PODSTAWY TEORII
RYNEK, POPYT I PODAŻ
PUNKT RÓWNOWAGI

POPYT - RYNEK OD STRONY KONSUMENTA
TEORIA POPYTU
PRAWO POPYTU
KRZYWA POPYTU
KURCZENIE SIĘ I ROZSZERZANIE POPYTU
EFEKT GIFFENA I VEBLENA
WZROST I SPADEK POPYTU
CZYNNIKI, WYWOŁUJĄCE WZROST POPYTU
CZYNNIKI, WYWOŁUJĄCE SPADEK POPYTU
DOBRA NORMALNE A DOBRA NIŻSZEGO RZĘDU

ELASTYCZNOŚĆ POPYTU
ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I JEJ RODZAJE
TRZY PRZYPADKI ELASTYCZNOŚCI POPYTU
CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU
MIESZANA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU
DOCHODOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU
PRAWA ENGLA
ELASTYCZNOŚĆ POPYTU A KLASYFIKACJA DÓBR

PODAŻ - RYNEK OD STRONY PRODUCENTA
PODAŻ I KRZYWA PODAŻY
KURCZENIE SIĘ I ROZSZERZANIE PODAŻY
WZROST I SPADEK PODAŻY
CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE WZROST PODAŻY
CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE SPADEK PODAŻY

ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY
DEFINICJA ELASTYCZNOŚCI PODAŻY
DETERMINANTY ELASTYCZNOŚCI PODAŻY
SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ELASTYCZNOŚCI PODAŻY
SZCZEGÓLNE PRZYPADKI POPYTU
SZCZEGÓLNE PRZYPADKI PODAŻY

JAK RYNEK USTALA CENY
USTALANIE CEN NA RYNKU
NADWYŻKA POPYTU I PODAŻY
CENY MAKSYMALNE I MINIMALNE
EFEKT DOCHODOWY I SUBSTYTUCYJNY
DODATEK: DETERMINANTY

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta