profil

Problemy przyrodniczo i społeczno-gospodarcze Afryki

poleca 85% 456 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Największe problemy przyrodnicze Afryki:
a) postępujące procesy pustynnienia
b) zmniejszenie się powierzchni lasów równikowych.

2. Problemy społeczne:
a) najwyższy przyrost naturalny
b) niedożywienie i głód
c) niedostateczna opieka zdrowotna, choroby
d) konflikty i wojny (zróżnicowanie religijne i etniczne)
e) analfabetyzm

3. Problemy gospodarcze:
a) uzależnienie gospodarki od przemysłu wydobywczego
b) import wyrobów przemysłowych
c) ujemny bilans handlowy
d) rosnące zadłużenie

Podoba się? Tak Nie