profil

Zamówienia sektorowe

poleca 84% 1133 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pojęcie zamówienia sektorowego zostało zdefiniowane jako zamówienie realizowane w celu wykonania jednego z typów działalności opisanej w art. 122 ust. 1 Pzp (działalność sektorowa). Wprowadzony został próg, powyżej którego udzielane zamówienie sektorowe musi być realizowane zgodnie z przepisami ustawy. Dokonywaniu zamówień sektorowych poświęcony został odrębny Rozdział 3 w Dziale III ustawy. Przepisy tego rozdziału stanowią swoisty lex specialis w stosunku do pozostałych przepisów ustawy.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie