profil

Metody badawcze w politologii

poleca 85% 126 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W politologicznej literaturze naukowej wyrażany jest pogląd, iż koniecznym warunkiem ukształtowania się nowej dyscypliny naukowej jest spełnienie określonych wymogów. Z reguły za takie uważa się
1) wyodrębnienie się grupy badaczy zajmujących się daną dziedziną nauki i przekonanych ojej odrębności;
2) powstanie wielu instytucji uprawiających daną dziedzinę;
3) napływ młodych ludzi zafascynowanych nauką;
4) akceptację dyscypliny przez grupy najwybitniejszych uczonych;
5) usamodzielnienie się dyscypliny naukowej poprzez określenie swego przedmiotu, metod i teorii.
......

Podoba się? Tak Nie