profil

Stosunki polsko-rosyjskie do XII wieku.

drukuj
poleca 82% 308 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Granice Polski za czasów panowania Mieszka I rozciągały się od Morza Bałtyckiego na północy, poprzez granice z Prusami i Rusią na wschodzie, dalej na zachód od Krakowa i Odry w dół rzeki do Morza. Po śmierci Mieszka I, Bolesław Chrobry dziedziczył państwo, które miało dobrze ułożone stosunki z cesarstwem. Korzystnie układały się też stosunki z Węgrami dzięki małżeństwu siostry Mieszka – Adelajdy z twórcą państwa węgierskiego – Gejzą. Zaognione pozostały jednak stosunki z Czechami po niedawnej wojnie. Również stosunki z Rusią, która zagarnęła w 981 roku Przemyśl z Grodami Czerwieńskimi, nie były najlepsze.
Ważna miejsce w polityce zagranicznej Bolesława Chrobrego zajmowała sprawa ruska. Celem tej polityki nie był jednak podbój Rusi, lecz co najwyżej podporządkowanie Polsce, a w każdym razie oderwanie jej od sojuszu z Niemcami. Ponadto chodziło o włączenie do Polski przygranicznego terytorium Grodów Czerwieńskich. Poprzez małżeństwo córki Chrobrego ze Świętopełkiem, synem księcia kijowskiego – Włodzimierza Wielkiego, zamierzał Bolesław utrwalić swoje własne wpływy na Rusi po wyprawie w 1013 roku, ( kiedy to była zorganizowana wyprawa zbrojna na Ruś, pomocy Polsce udzielił Henryk II, w dwa lata później sytuację pogorszył atak Rusinów pod dowództwem Jarosława Mądrego na Polskę).Temu samemu celowi służyć miała poufna misja biskupa kołobrzeskiego Beinberna. Cała akcja nie doprowadziła do zamierzonego rezultatu, a w 1017 roku doszło do sojuszu między Jarosławem Mądrym a cesarzem Henrykiem II. Toteż w roku następnym podjął Bolesław znów wyprawę na Roś. Odniósł duży sukces militarny, zdobył liczne łupy, w drodze powrotnej zajął na rzecz Polski Grody Czerwieńskie. Osadził też na tronie kijowskim na krótko Świętopełka, ale po ustąpieniu Polaków wyparł go brat Jarosław Mądry. Bolesław pogodził się z tym faktem i ułożył z Jarosławem poprawne sąsiedzkie stosunki. Z rokiem 1018, na który przypadły największe sukcesy polityki zagranicznej Bolesława Chrobrego, urywa się najlepsze źródło informacji dotyczących jego panowania, kronika Thietmana. Stąd brak nam pełniejszych informacji na temat ostatnich lat rządów Bolesława Chrobrego. Około roku 1020 – 1022 odbyła się jeszcze najprawdopodobniej nowa wojna Bolesława z Rusią.
Po śmierci Bolesława Chrobrego jego następcą został Mieszko II. Na przełomie 1030 i 1031 roku. Korzystając z pomocy ruskiej i niemieckiej na ziemie polskie najechał brat Mieszka ii – Bezprym. Jego działania spowodowały kryzys wewnętrzny państwa. Bezprym został zamordowany w 1032 roku. W wyniku jego najazdu Polska utraciła Grody Czerwieńskie. Zagarnął je ponownie Jarosław Mądry.
Syn Mieszka II w 1047 roku odzyskał z pomocą Jarosława Mądrego Mazowsze, narzucił zwierzchność Pomorzu i około 1050 roku przyłączył do Polski Śląsk. Dzięki zawarciu małżeństwa księcia z księżniczką ruską prowadził politykę wschodnią i jego następcy będą ją kontynuować.
Bolesław II Szczodry prowadził aktywną politykę międzynarodową. Kilkakrotnie wyprawiał się na Ruś Kijowską – 1073, 1077 – złupił Kijów, utwierdził władzę polską nad Grodami Czerwieńskimi.
Dążeniom do rozbicia jedności politycznej Polski przeciwstawił się Bolesław Krzywousty, Był władcą ambitnym i rycerskim. Dzięki małżeństwu z córką Wielkiego Księcia Kijowskiego zapewnił sobie sojusz na najbliższą przyszłość i poparcie ze strony Rusi.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy