profil

Zebranie samorządu uczniowskiego

poleca 83% 930 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Protokół nr 10/2006
Zebrania samorządu uczniowskiego
Z dnia 1. 06.2006r.

Porządek zebrania:
1.Wystąpienie Pana Dyrektora
2.Podanie propozycji dotyczącej pożegnania członków SU.
3.Zatwierdzenie propozycji

Ad 1
Dyrektor szkoły Pan Paweł Pińczuk powitał zebranych, po czym przedstawił zasługi przyszłych absolwentów Publicznego Gimnazjum w Świdwinie. Mówiąc, że należałoby ich odpowiednio pożegnać, wyjaśnił tym samym powód zebrania.

Ad 2
Damian Kucol reprezentujący pierwszoklasistów zaproponował uroczyste zakończenie roku szkolnego, w którym miałyby brać udział wszystkie roczniki, z tym że klasy pierwsze i drugie wręczyłyby starszym kolegom przygotowane wcześniej upominki. Z tym pomysłem nie zgadzała się jednak większość grona pedagogicznego w tym również Pani Anna Lipkowicz, która twierdziła że trzecioklasiści powinni być wyróżnieni w sposób bardziej szczególny, mianowicie mieliby być odznaczeni medalami „ABSOLWENTA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH W ŚWIDWINIE”, które ufundować miał samorząd uczniowski. Ta idea otrzymała ogólne poparcie zebranych a przede wszystkim samego dyrektora.

Ad 3
Po godzinie obrad Pan Paweł Pińczuk zapowiedział wybory. Po podliczeniu wszystkich głosów przyjęto projekt nauczycielki języka polskiego a zarazem wychowawczyni klasy I „E” Pani Anny Lipkowicz w stosunku 5 osób „za” 1 „przeciw”.

Protokołował
Łukasz Paprocki

Obecni: Podpis:
Paweł Pińczuk Paweł Pińczuk

Damian Kucol Damian Kucol

Anna Lipkowicz Anna Lipkowicz

Paula Pawlonka Paula Pawlonka

Karol Szalkiewicz Karol Szalkiewicz

Ewelina Kowalska Ewelina Kowalska

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta