profil

Przyczyny szerzenia się narkomanii

poleca 85% 109 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRZYCZYNY SZERZENIA SIĘ NARKOMANII


Jednym z najpoważniejszych zagrożeń społecznych w naszym kraju jest narkomania, rozwijająca się szczególnie wśród młodego pokolenia. Od kilku lat narkomania utraciła swój marginalny charakter, dotyczący jedynie wąskiego kręgu zbuntowanej młodzieży, stając się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i obecnym. Prezentowane w Polsce dane, w zależności od źródła, mówią o liczbie od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy osób uzależnionych. Współcześnie przyjmuje się, że nadużywanie i nałogowe używanie narkotyków nosi charakter wieloaspektowy i interakcyjny.
Do głównych przyczyn szerzenia się narkomanii według mnie nalezą:
- Grupa rówieśnicza w której szybko rozszerza się zasięg i intensywność zjawiska narkomanii. Grupa ma ogromny wpływ na zachowania jednostki i poprzez reprezentowany system normatywny egzekwuje określone zachowania (np. jako formę inicjacji czy też jako wyraz buntu). Grupa tworzy bowiem środowisko sprzyjające szerzeniu się narkotyków. Staje się usprawiedliwieniem samodzielnego przebywania poza domem, zachęca do pierwszych prób, ułatwia dzielenie się narkotykami i nabytymi doświadczeniami. Szalenie trudno jest jednostce odmówić i przeciwstawić się pozostałym, gdyż można utracić tak ważną w tym wieku dla młodego człowieka pozycję w grupie.
- Inną istotną przyczyną gwałtownego rozprzestrzeniania się narkomanii począwszy od lat sześćdziesiątych jest szybko rosnący w sile mafijno-kartelowy przemyśl narkotyczny, dysponujący olbrzymimi środkami na rozwój produkcji narkotyków, na ich dystrybucje, na promocje, w tym dostarczanie pierwszych, bezpłatnych próbek, na korumpowanie policji, sądów, polityków. Handel narkotykami przynosi ogromne zyski, np. heroina w detalu jest obecnie 250 razy droższa od złota, a koszt jej produkcji - niewielki. W wymiarze globalnym wartość rozprowadzanych narkotyków osiąga wielkość 500 mld USD.
- Wczesne usamodzielnianie się dzieci i wymykanie się ich spod opieki rodzicielskiej, liberalizacja, a nawet ograniczanie praw rodzicielskich są istotnymi czynnikami ułatwiającymi docieranie handlarzy narkotyków do dzieci i młodzieży. Wywalczone prawa dzieci są znaczącym dorobkiem cywilizacyjnym, jednak rodzice i wychowawcy w wypadkach zagrażającym zdrowiu i życiu dzieci musza mięć możliwość szybkiego i skutecznego działania.
- Do możliwych przyczyn szerzenia się narkomanii można tez zaliczyć postępująca laicyzacje, ograniczanie praktyk religijnych, słabsze zaangażowanie w przeżycia duchowe. Dla pewnych osób zażywanie narkotyków stanowi substytut uczestniczenia w życiu religijnym wspólnoty, staje się chemicznym surogatem głębokich wzruszeń. Potwierdzeniem słuszności tej tezy są powstające w dużej liczbie nowe sekty religijne oferujące swym członkom ceremonie doprowadzające do zbiorowej ekstazy religijnej.
– Kolejną przyczyną jest to że narkotyki można obecnie wszędzie nabyć. Dealerzy znajdują się w każdej szkole, klubach. Już nawet pod szkołą podstawową można znaleźć osoby oferujące sprzedaż narkotyków.
- Niska cena narkotyków jest też powodem szerzenia się ich. Młodzi ludzie wolą sięgać po narkotyki niż po inne droższe używki które według nich nie dają takich rezultatów.
- Następny powód to zbyt mała karalność za posiadanie przy sobie narkotyków nawet w dużej ilości. Osoba złapana na rozpowszechnianiu narkotyków dostaje zazwyczaj karę pozbawienia wolności na parę lat poczym wraca do wykonywanego wcześniej zajęcia czyli do rozprowadzania narkotyków.
- Istotnym powodem szerzenia się narkomanii jest brak edukacji na temat szkodliwości tego nałogu już od najmłodszych lat oraz brak umiejętności odmawiania wśród młodych ludzi.
Wszystkie przyczyny jakie wymieniłam wpływają na to ze problem narkomanii z dnia na dzień się powiększa, narkotyki obecnie są wszędzie, trzeba było by zrobić bardzo dużo żeby zapobiec dalszemu szerzeniu się narkotyków.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 3 minuty