profil

Program antynikotynowy dla dzieci przedszkolnych

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Program antynikotynowy dla dzieci przedszkolnych

Palenie tytoniu jest w naszym kraju zjawiskiem powszechnym. Można sądzić, że codziennie ok. 500 dzieci sięga po swojego pierwszego papierosa, w ten sposób znaczna ich część wchodzi na drogę ku regularnemu paleniu tytoniu w przyszłym dorosłym życiu.
Dlaczego dzieci sięgają po papierosa? Ponieważ palą koledzy, dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym, ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo - przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.
Edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego. Socjalizacja od podstaw, od najmłodszych lat, jest konieczna zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia. Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza między innymi: zmniejszoną gotowość szkolną, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia zachowania dziecka, zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego, zmniejszenie odporność immunologicznej organizmu;
Nie sprzyjają też walce z biernym paleniem nieprawidłowe, niekorzystne wzorce zachowań społecznych. Bierne palenie rzadko przestrzegane jest w kategoriach zagrożenia. Palenie przy dzieciach jest prawie normą. Widzimy więc jak ważną i potrzebną jest edukacja antynikotynowa od najmłodszych lat.
W Polsce u dzieci przedszkolnych realizowane są dwa programy antynikotynowe: "Czyste powietrze wokół nas" wydany przez Instytut Matki i Dziecka i "CHCĘ ODDYCHAĆ CZYSTYM POWIETRZEM". Programy te adresowane są dla dzieci 4-6letnich i ich rodziców i mają charakter profilaktyczny. Przede wszystkim mają na celu wykształcić u dzieci umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Celem cyklu zajęć jest: rozwijanie umiejętności określania różnych źródeł dymów, umiejętności określania przyczyn wydobywania się różnych dymów, uwrażliwianie na szkodliwość dymu papierosowego, uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów, uwrażliwienie ich na miejsca, w których mogą być narażone na dym, unikanie dymu papierosowego.
Poszczególne zajęcia są skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka 4-6-letniego przez zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej. Na zajęciach dzieci wykonują odpowiednie rysunki, których celem jest uświadomienie dzieciom szkodliwości dymu papierosowego. Dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiają sobie iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe.
Dzieci w formie pantonimy naśladują zachowanie osób niepalących i palących przebywających w wagonach gdy jadą pociągiem. Dzieci projektują i wykonują własne znaczki z hasłem NIE PAL PRZY MNIE i odpowiednim rysunkiem o szkodliwości palenia tytoniu.
Programy te dostosowane są do możliwości psychofizycznych dzieci cztero-sześcioletnich. Zaangażowanie i zainteresowanie dzieci i rodziców oraz całej zbiorowości przedszkolnej jest potwierdzeniem zasadności wprowadzenia wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej ponieważ programy te stanowią pierwsze ognisko w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych dzieci przedszkolnych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Typ pracy