profil

Jaki cel przyświęcał H.Sienkiewiczowi pisząc Krzyżaków?

poleca 84% 546 głosów

Henry Sienkiewicz "Krzyżaków" zaczął pisać w 1891. Byłto dla niego trudny temat do napisania. Korzystał z wielu źródeł historycznych: kroniki Janka z Czarnkowa, Jana Długosza, Smolka, Szajnocha, opracowań niemieckich i francuskich, różnorodnych map, ksiąg krakowskich, akt grodzkich i miejskich. Na podstawie Szajnochy opisywał szczegóły faktograficzne, wygląd dworków szlacheckich, ślubowania rycerskie, kult dokumentów i pieczęci, zamiłowanie do pieśni oraz muzyki, wygląd kobiet, napad krzyżaków na Złotoryję. Natomiast dzieła Jana Długosza pomogły autorowi w opisaniu bitwy pod Grundwaldem, stosunków politycznych, życia obyczajowego, dworskiego, kościelnego w XIV i XVw. Sienkiewicz podczas pisania powieści każdy dokument sprawdzał, porównywał, sprawdzał, korygował oraz sięgał do innych zagranicznych źródeł.
Głównym celem napisania "Krzyżaków" było pokazanie, że współczesna polityka nie różniła się od wzorów polityki zakonu krzyżackiego. W najgorszych czasach POlski powieść miała pokazywać ludzi czynu, którzy dzięki wspólnemu działaniu mogą zwyciężyć. Było to konieczne, ponieważ została wzmożona akcje germanizacyjna
Oficjalna nazwa zakonu Krzyżackiego brzmiała: Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Założony został w 1190r. w Palestynie. Jego zadaniem była opieka nad pielgrzymami i chorymi oraz walka z niewiernymi. W 1211r. sprowadzeni zostali do Węgier. Szybko ich jednak z tamtąd wyrzucono, ponieważ chcieli utworzyć własne państwo. W 1226r. Kondrad Mazowiecki sprowadził ich do Polski w celu nawracania pogan. Był to zły pomysł, ponieważ Krzyżacy zagarnęli Prusy, Inflanty, POmorze oraz grabili i okradali ziemie polskie.
Początkowo powieść drukowana była w tygodniku ilustrowanym od 2 lutego 1897 do 20 lipca 1900 roku. "Krzyżacy" uważani są za dzieło o żywej wymowie "ku pokrzepieniu serc", która ukazuje jak wielka była wola ludzi, aby pokonać wroga.


Ninka

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury